Isimo senhlekelele sikazwelonke sizosheshisa izinsiza 

Lubhalwe nguLungani Zungu

Esinye sezifundazwe eziyisikhombisa esimenyezelwe njengendawo eyinhlekelele nguMengameli uCyril Ramaphosa sesivele sacela imali engaphezu kuka-R300 million ukuze sixhaswe ukunqanda umonakalo odalwe izikhukhula.

Uhulumeni waseMpumalanga uthi isamba sezindleko zawo singase sibe sikhulu njengoba u-R337 million awudingayo manje ungabandakanyi izindleko zokwakhiwa kabusha kwemigwaqo namabhuloho.

Izindawo eziwudedangendlale zesifundazwe akukafikwa kuzo njengoba imigwaqo igugulekile nezikhulu azikwazanga ukufinyelela ezigodini ebezingatholakali emizileni emikhulu.

URamaphosa umemezele isimo senhlekelele sikazwelonke ezifundazweni eziyisikhombisa ezikhahlanyezwe izikhukhula ukuze kuphuthunyiswe usizo emiphakathini ecindezelekile.

URamaphosa umemezele ngoMsombuluko ebusuku ukuthi iMpumalanga, i-Eastern Cape, iGauteng, KwaZulu-Natal, i-Limpopo, i-Northern Cape ne-North West zizofakwa ngangaphansi kwesimo senhlekelele sikazwelonke.

Imvula ephazamisile ene isonto lonke iholele ekucekeleni phansi kwempahla kwashona abantu abane eMpumalanga nabathathu KwaZulu-Natal.

IKwaZulu-Natal isakhungathekile ngenxa yezikhukhula zangoMbasa nyakenye okwashona kuzo abantu abangaphezu kuka-440 abanye abaningi basala bengenamakhaya.

Esitatimendeni uRamaphosa uthe uhulumeni uthole imibiko ngezikhukhula ezinamandla eziholele ekutheni kucekeleke phansi impahla, kwamuka izimoto kwaphinde kwagcwala amadamu nezindawo zokuthuthwa kwendle.

Ukusheshisa uhlelo lokulungisa umonakalo kudingeke ukuthi uhulumeni afake izifundazwe ezithintekayo ngaphansi kwesimo senhlekelele, kufundeka isitatimende.

Ukunxenxa umthetho wesimo sezinhlekelele sikazwelonke kwenza uhulumeni akwazi ukwenza lula ukusatshalaliswa kwezinsiza, izimpahla kanye nezinsizakalo njengoba eminye imikhawulo evamile ingase yeqiwe.

Kodwa ezinye izisulu zezikhukhula zangoMbasa ezisahlaliswe ematendeni azizange zizikholwe lezi zindaba.

“Asazi noma isimo senhlekelele sizobasiza yini abantu abaphansi ngokushesha. Ngokwesibonelo, bukani thina. Lokhu sahlala ematendeni kusukela ngoMbasa odlule.

“Siselapha yize uhulumeni wayethembise ukubeka eceleni u-R1 billion ngaleso sikhathi ukuze kusizwe abakhahlanyezwe izikhukhula zangoMbasa,” kusho uThabiso Mngoma owahlaselwa izikhukhula zangoMbasa ohlala etendeni eNdwedwe.

Okhulumela uMengameli uVincent Magwenya uthe: “Uma kuhlanganiswa lezi zimo zidinga ukuhlinzekwa kwezindlu zesikhashana, ukudla nezingubo zokulala emindenini engenamakhaya kanye nokulungiswa kwengqalasizinda okumba eqolo.

Wengeze ngokuthi isimo senhlekelele sikazwelonke (i-NDMC) sizoqhubeka nokuqapha futhi sihlanganise izindlela zokubhekana nezinhlekelele, izinhlaka zikahulumeni ezifanele kanye nabanye ababambiqhaza.

I-South African Weather Services ikhiphe isexwayiso  sezinga lesihlanu ngemvula ephazamisayo e-Limpopo naseMpumalanga, kanye nesezinga lesibili eGoli ngesonto elizayo.

Kulindeleke ezinye izimvula ezinamandla KwaZulu-Natal nase-Eastern Cape.

Esithombeni esingenhla: Izimoto eziguguleke ngesikhathi kunezikhukhula ezinamandla eMpumalanga

Umthombo wesithombe: Facebook

Izihloko zakamuva