Isimanga owesilisa emithisa abomndeni owodwa

Lubhalwe umnbhali we-Staff

Owesilisa wase-Nigeria ohlala e-United Kingdom ukhulelise unkosikazi, umkhwekazi wakhe kanye nodadewabo kankosikazi wakhe!

Abantu ezinkundleni zokuxhumana sebekubize lokhu ngokuthi i-hat trick kanti abanye bathi i-juggling act.

Ukuphuma kwalezi zindaba kushaqise abantu bonke.

Laba akubona abantu besifazane abangazani kanti owesilisa ongadalulwanga igama engachazwa njengeCasanova ngolimi lwaseKasi lakuleli.

Samsung Galaxy 14G

Bonke bayizihlobo eziseduze futhi bonke bakhulelwe kanye kanye nobaba oyedwa wezingane ezingakazalwa.

Kodwa amaphoyisa ase-UK awakuthathi kancane lokhu. Umsolwa uboshiwe kanti uvalelwe esitokisini.

Abantu ezinkundleni zokuxhumana babuze ukuthi lo wesilisa ubekwe icala lani ngaphansi komthetho wase-UK.

Oyedwa ku-Twitter uphawule ngombhalo abuye wawususa, uveze ukuthi owesilisa e-Afrika uvunyelwe ukuba nabafazi abangaphezu koyedwa.

Ngesikhathi bobathathu abantu besifazane beqala ukubonisa izimpawu zokukhulelwa ngesikhathi esisodwa, izinsolo zakhula ngokushesha futhi kwabizwa abomthetho ukuthi bazophenya.

Ukuboshwa kwethuse umphakathi futhi kwasusa inkulumompikiswano mayelana nezindaba zomphakathi, ukuzibophezela komuntu kanye nemikhawulo yomthetho.

Kuzwakale ukukhathazeka mayelana nokuxhashazwa kanye nokusetshenziswa budedengu kwamandla emndenini.

Lesi sigameko sigqugquzele izingxoxo ezijulile mayelana nokubaluleka kwemvume, imikhawulo kanye nezindaba zokuziphatha ebudlelwaneni obuseduze futhi sisebenza njengesikhumbuzo esinzima nokuba buthaka kwezibopho zomndeni.

Owesilisa wase-Nigeria usaboshiwe njengoba abaphenyi bezama ukuhlanganisa leli cala elixakile kanti ukuqulwa kwecala kulindeleke ukuthi kuqale maduze.

Uma izingane zizalwa, zizobizana ngomfowethu noma ngodadewethu.

Scrolla World Cup Quiz