Isimanga owesifazane (24) eshada nomxhiliba wekhehla (85)

Ngesikhathi uMiracle Pogue (24) eqala ukubona uCharles (85) endaweni yokuwasha izingubo zokugqoka yase-Mississippi ngo-2019 wavele wafikelwa umuzwa wothando.

Baqala njengabangani kodwa abakwazanga ukugcina ubudlelwano babo bunjalo futhi ngokushesha ubudlelwano babo baphenduka obezithandani.

UCharles ongumthengisi wezindlu osewathatha umhlalaphansi wacela umshado kuMiracle ngoNhlolanja ngo-2020 futhi lezi zithandi zabopha ifindo likasofasilahlane ehlobo eledlule.

UMiracle uthe wathola ngeminyaka yomyeni wakhe kamuva ngesikhathi uCharles emtshela ukuthi wazalwa ngo-1937.

“Angikaze ngibheke ngisho iminyaka yakhe, besifuna ukubona ukuthi kuzohamba kanjani. Bengicabanga ukuthi mhlawumbe uneminyaka engu-60 noma engu-70 ngoba ubukeka esemusha,” esho.

UMiracle uthe unina (45) uTamika nomkhulu wakhe uJoe Brown (72) bebelokhu beseka lobu budlelwano zisuka nje.

Kodwa kwakunzima ukwenza ubaba wakhe ukuthi ameseke. Uthi ubaba wakhe wathi nje , “Cha, ntombi, ngeke kulunge.”

Kodwa-ke, umkhulu wakhe omncane ngeminyaka engu-13 kunomyeni wakhe wayemeseka.

“Umkhulu wathi uma ngijabule futhi kuyilokho engifuna ukukwenza, uyajabula,” echaza.

UMiracle utshele i-New York Post ukuthi ukube ubaba wakhe akezanga emshadweni wakhe ngabe wamlahlekela unomphela.

“Ngamtshela ukuthi ngidinga ukwesekwa nguye nokuthi kube nguye onginikela kumyeni wami,” esho.

Umthengisi wezindlu osewathatha umhlalaphansi osemathandweni nomkakhe omncane kakhulu ngeminyaka, uthe usuku lomshado lwalumnandi futhi kwakuwusuku oluhle kunazo zonke empilweni yakhe.

“Ayikho inkinga ngokushiyana ngeminyaka.”

UCharles uthe abantu banemibono yabo ikakhulukazi kwi-inthanethi ngakho bavele babayeke benze into yabo.

“Sikubheke ngabomvu ukuqala umndeni ndawonye,” esho.

UMiracle uthi benza izinhlelo ze-IVF futhi unethemba lokuthi uzoba nezingane ezimbili noCharles. Kuyavunywa ukuthi ukhathazekile ngokuthi iminyaka yakhe izobavimba ukuthi bangaba nezingane, kodwa unalo ithemba.

Nakuba uCharles engase abonakale eqinile enamandla nomdlandla omkhulu, uMiracle uyavuma ukuthi kunezikhathi lapho akhathazeka khona ngempilo yakhe.

Kodwa okwamanje lezi zithandani zikhombisa uthando usuku nosuku.

Luhlanganiswe nguMashudu Mabila

Esithombeni esigenhla: UMiracle Pogue nomyeni wakhe uCharles

Umthombo Wesithombe: New York Post

Izihloko zakamuva