Isimanga kubonakala ihlengethwa elinebala elimhlophe e-Afrika

I-maritime bay yase-Algoa Bay e-Eastern Cape kungenzeka ibe ngeyokuqala e-Afrika ukubona ihlengethwa elinebala elimhlophe okuyinto eyivelakancane.

Bekuwusuku olukhethekile luka-Lloyd Edwards, osebenza olwandle kwi-Raggy Charters marine njengoba ubegubha usuku lomshado lwendodana yakhe nabangane nomndeni esikebheni sakhe.

Ngokungazelele phakathi komhlambi wamahlengethwa angaba ngu-200, ubone ihlengethwa elihle eliyi-albino elingamamitha ubude futhi lokhu kwenzeka okokuqala ngqa e-Afrika!

Ubesecabanga ukuthi usekubone konke eminyakeni engamashumi amathathu esebenza emanzini. “Yeka ukuthi kube yiphutha elingakanani lokho!” ukhale ngenjabulo enkulumweni abe nayo ne-PE Express.

“Ngesikhathi ngilibona amehlo ami awavumanga ukusuka kulelihlengethwa elinebala elimhlophe elingamamitha ubude cishe elinenyanga ubudala.

“Uma sibheka amanye amahlengethwa amancane leli belibonakalala lisesimweni esihle ngokomzimba.”

Ungoti wezasolwandle uchaze ukuthi i-albinism yisifo sofuzo esidalwa ukushoda kwe-melanin ezilwaneni.

“I-Albinism iwumphumela wokuguquka kofuzo kwizakhi zofuzo eziningana, okwenza isifo se-albinism sibe ivelakancane kakhulu.”

U-Edward uthe i-albinism iyivelakancane ukuthi kubonakale isilwane esinalesi sifo futhi sagcinwa ukubonwa yidlanzana labantu kusukela ngeminyaka yango-1950s, kodwa alikho eselike labonakala e-Afrika.

Ihlengethwa elinebala elimhlophe belibhukuda phakathi kwamanye, okuyinto embi nenhle. Yize belivikelekile ezilwaneni ezidla ezinye, liphinde yadonsa amehlo abantu okuholele ekutheni kube nokukhathazeka.

“Isibonelo salokhu kwaba ngu-Angel, owabanjwa endaweni enedumela elibi e-Taiji Bay e-Japan ngesikhathi abazingeli bebulala khona ngonya amahlengethwa amaningi minyaka yonke. U-Angel wasinda wabe esebukiswa endaweni yase-Taiji aquarium.”

Asethembe ukuthi lelo hlengethwa elinebala elimhlophe liyekiwe ukuze liphile, nokuthi ukubonwa kwalo kuwuphawu lwezinto ezinhle ezizayo e-Algoa Bay.

Luhlanganiswe intatheli yakwaScrolla.Africa

Isithombe esingenhla: Ihlengethwa elinebala elimhlophe elibonwe e-Eastern Cape

Umthombo wesithombe: I-Raggy Charters

Izihloko zakamuva