Isimanga bethola abantwana ngemuva kweminyaka engu-25 beshadile

Akukho uNkulunkulu angeke akwazi ukukwenza uma sekufike isikhathi. 

Lokhu kushiwo usomabhizinisi wase-Lagos ononkosikazi otete abantwana abathathu ngemuva kweminyaka engu-25 beshadile nangemuva kwesikhathi eside eyekile ukuya esikhathini.

UMichael Nnamdi Nwankwo utshele iphephandaba i-Punch ukuthi ukulinda kwabo iminyaka engu-25 ukuze bathole abantwana emshadweni wakhe bekungelona uhambo olulula.

Ngesikhathi abakwaNwankwo beshada uMicheal wayeneminyaka engu-26 unkosikazi ena-24, futhi bobabili bengakaze baye ocansini.

“Ezinyangeni ezimbili zokuqala sishadile, umkami wakhulelwa, ngeshwa ngenxa yokungabi nalwazi sahamba saya e-Ghana waphuphunyelwa isisu.

Iminyaka yadlula kungenzeki lutho, ngakho-ke sanquma ukuya kudokotela, sazama konke esasiyalelwe khona – konke ngisho nemibono yokuhlonipha uNkulunkulu”.

“Lapho sesiqala silahla ithemba, uNkulunkulu wavele wasibusisa ngabantwana abathathu – amantombazane amabili nomfana oyedwa.

Umkakhe, uVictor Nwankwo oneminyaka engu-50, uthe babekhona abase beqala behlekisa ngaye kodwa wakushaya indiva lokho. 

“Abesilisa bebefika kumina  bengitshela ukuthi angizame bona ngishiye umyeni wami ngoba engasebenzi.

UVictoria uthe usebenzise amandla akhe ukuze abantwana bakhe baphume bephila. “Akuzange kungithathe ngisho imizuzu engu-20 ngateta abantwana bami abathathu.  Lokhu kube isimangaliso esikhulu.”

Ujabule kakhulu ngomphumela kangangokuthi ufuna abanye abantwana!

Izihloko zakamuva