Isimanga abesilisa beqwala intaba benqunu

Tladi Moloi

Yize izintaba zoKhahlamba bezimbozwe iqhwa ngempelasonto, kodwa lokho akuzange kuvimbe iqeqebana labesilisa abakade benqunu ukuthi bakhuphuke intaba yase-Qwaqwa e-Free State.

Lolu hambo lwabesilisa abangu-13 bekuhloswe ngalo ukusiza abesilisa ukuthi banqobe ukungazethembi ngemizimba yabo.

Lolu hambo luqale behamba bephethe izinduku ezivutha umlilo ngoLwesihlanu ebusuku emhumeni osesigodini sase-Thabana tsoana e-Makeneng ngaphambi kokuthi baqhubeke nohambo lwamakhilomitha amane beya empophomeni esezintabeni zoKhahlamba.

Umgqugquzeli walekhempu uFanafikile Lephakga uthe ukuqwala izintaba kube nzima ngenxa yomoya obandayo.

“Siwufezile umsebenzi wethu. Siphinde saba nezivakashi ezivela e-Limpopo naseGoli ngokulandelana kwazo. 

Mangikuvume ukuthi kube inselele enkulu ukuhamba nqunu kuleso simo sezulu ebesishubisa umnkantsha, kodwa besibambisene kakhulu,” kusho uLephakga. 

ULephakga uthe angathanda ukuthi kube nabesilisa abaningi abazofika ekhempini ngonyaka ozayo.

“Ngingathanda ukuthi abelungu beze bazohlanganyela nathi. Lolu hlelo siliqale nyakenye sinabantu abambalwa, kodwa manje sesinyukile isibalo.”

ULephakga uthe ufuna lolu hambo luzoqwashisa ngabesilisa abaphethwe izifo zengqondo.

“Abesilisa bacindezelekile, kodwa abafuni ukukhuluma ngakho noma ukufuna usizo lochwepheshe ukuze izinkinga zingalethi ingcindezi.”

Umqaphi uSipho Nkosi waseGoli uthe bekungokokuqala empilweni yakhe ukuthi ahambaze entabeni lokhu akujwayelekile, kodwa kuhlaba umxhwele.

“Ngishayele ngisuka eGoli ngiyozibonela lolu hambo futhi ngikholwa ukuthi belumnandi. Ngikhululeke kakhulu kanti nginamandla ngemuva kwaleso sipiliyoni futhi ngokuqinisekile ngizobuyela ngonyaka ozayo.”

UNkosi uthe ubonile ukuthi akukho okungenzeki.

“Kubalulekile ukuthi ube nabantu abanomqondo omuhle eduze kwakho ngoba benza yonke into ibukeke ilula. 

Bekubanda kakhulu ngalelo langa, kodwa umzimba uze wajwayela njengoba besiqhubeka nohambo. Abahleli bebengochwepheshe futhi bekwazi abakwenzayo bamukele izivakashi ngezandla ezifudumele.” 

Izihloko zakamuva