Isimanga abafundi beqhamuka nesitimela esingawudingi ugesi

Karabo Rammutla

Abafundi basesikoleni samabanga aphezulu e-Soshanguve Technical School ngaphandle kwase-Tshwane bacwaninga izindlela zokuxazulula izinkinga zezitimela zakuleli.

Beholwa nguthisha wabo uKgomotso Moimane bakhe isitimela esisebenza ngelanga.

Baze babeka ujantshi wesitimela egcekeni lesikole sabo.

Ngesikhathi izitimela zisahamba kahle abanye abafundi bebezisebenzisa uma beya esikoleni, kodwa bebefika sekwedlule isikhathi emakilasini abo ngenxa yokuphela kukagesi.

Lokhu sekwenze uMoimane nekilasi lakhe ukuthi bakhe isitimela esingathembele kugesi.

UMoimane uthe lokhu bakwenze nabafundi abangu-19 abafunda ibanga lesikhombisa nebanga lesishiyagalolunye abaqale ukusebenza esitimeleni ngonyaka odlule.

“Abanye babo bafunda umatikuletsheni kulo nyaka basebenze kanzima impela izinyanga ezintathu kuya kwezine benza ucwaningo babheka ukuthi ama-system nama-components asebenza kanjani njengokuthi ilanga lisebenza kanjani nokuthi hlobo luni lwamabhethri okumele lusetshenziswe.”

Isitimela esihamba ngelanga saziswa ngocwaningo olwenziwa ngabafundi.

“Baqale benza imodeli futhi basuka lapho babona amaphutha abo futhi balungisa. Izingane zisebenze ngokuzikhandla zenqaba ukuyeka futhi lesi sitimela siwumphumela wokuzikhandla kwabo.”

Umshayeli wesitimela, uLoyiso Matsumbo oneminyaka engu-17 ofunda likamatikuletsheni uthe isitimela siyisixazululo ezinkingeni zokuthutha izwe elibhekene nazo.

“Akukho okuvimbayo kugcina amandla futhi kusebenza noma isimo sezulu siguqubele. Akukho ukucisha kukagesi okuzoma endleleni yesitimela,” kuchaza lo mfundi.

UMatsumbo uthe ukushayela isitimela kumenza alangazelele ukuya esikoleni.

“Ngingaba sesikoleni nsuku zonke.”

UThishomkhulu uTladi Mashiane uthe bafuna ukwakha ithimba labasebenzi elikwazi ukuncintisana emhlabeni wonke elinamakhono asezingeni eliphezulu kwezobunjiniyela abalulekile futhi azokwazi ukuhambisana nokuthuthuka kwezobuchwepheshe embonini yezitimela.

“Abafundi bethu banikezwa isikhala, isikhathi, ukwesekwa kanye nokuqondiswa ukuze baveze amakhono abo amasha namakhono aholela ekuxazululeni izinselelo ezikhona,” kusho uMashiane.