Isilo sijahe oMntwana uMbonisi ngamaphoyisa

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Baphume behlehlanyova abafowabo beSilo uZwelithini kaBhekuzulu abasolwa ngemizamo yokuchitha Isilo uMisuzulu kaZwelithini esihlalweni ngesikhathi bexoshwa amaphoyisa esigodlweni sikanina kwaKhangela’mankengane.

Lokhu kwenzeke kwaNongoma ngoMsombuluko owedlule ngesikhathi uMntwana uMbonisi noMntwana uMathuba bekhishwa ngesidlozana amaphoyisa abatshele ukuthi iSilo uMisuzulu sithi asibafuni nokubabona ngoba basifake enkantolo.

UMntwana uMbonisi noMntwana uMathuba bebehambisana noNdlunkulu uGwabini ongugogo weSilo kanye nodadewabo beSilo okunguMntwana uBukhosibemvelo noMntwana uNtandoyenkosi.

Kuthiwa bebezoba nomhlangano wokubonisana ngomcimbi wesikhumbuzo seNdlovukazi uMantfombi kaSobhuza obuzoba ngoLwesihlanu nangoMgqibelo.

Isilo kuthiwa besisola ukuthi lo mhlangano owokusiketula kanti kuthiwa ubuhlelwe UMntwana uBukhosibemvelo, okuthiwa usifuna siphumile esikhundleni.

UMntwana uMathuba kaBhekuzulu utshele iScrolla.Africa ukuthi badumele ngokwenziwe iSilo ngoba bebengezile ngokubi kodwa bebezohlangana nezingane zikamfowabo okuyiSilo esebuzile uZwelithini KaBhekuzulu, ngoba bezibacelile.

“Kuthe uma sifika esangweni, kwaqhamuka amaphoyisa asivalela ethi asidingeki lapha ngaphakathi. Besivaleleke sonke nezingane zakwaKhangela’mankengana noNdlunkulu uGwabini.

“Kwale ngisho izingane sezikhala zifuna singene kodwa kwathiwa umyalelo usuphumile osivimbayo. UMntwana uBukhosibemvelo uzewavukwa ukugula ngenxa yalesi simo. Sigcine sibuyela emuva sinoMntwana uMbonisi, kwangeniswa uNdlunkulu uGwabini nabaNtwana bakwaKhangela’mankengana kuphela,” kusho uMntwana uMathuba.

Uqhube wathi lo mhlangano ubungowokudala ubunye emndenini kodwa Isilo uMisuzulu kaZwelithini sihlangene nabaNtwana bakwaMinya babavimba ngamaphoyisa.

UMntwana uBukhosibemvelo utshele iScrolla.Africa ukuthi uphatheke kabi ngokwenzekile ngoba bona inhloso bekungukuhlangana nabafowabo bakayise kuxoxiswane ngokubuyisana nokudala ukuthula eNdlunkulu.

“Sesikhatheke yilokhu kungezwani okukhona eNdlunkulu. Yingakho sibize obaba ukuba kuhlalwe phansi kuxoxiswane. Nokho sihlukumezekile ngoba umfowethu ehlangene nabaNtwana bakwaMinya baphazamise lolu hlelo bavala amasango ngamaphoyisa kwaxoshwa obaba.
“Kwale noma sesikhala sinoMntwana uNtando noNdlunkulu uGwabini kodwa amaphoyisa abaxosha,” kubalisa uMntwana uBukhosibemvelo.

Uthe ngemuva kwalowo msindo uNdlunkulu uGwabini ubize umhlangano obuhlanganisa uNdunankulu kaZulu uMfundisi Thulasizwe Buthelezi nabefundisi baseSheshi.

“UNdlunkulu uGwabini ubekhala ngalesi senzo esiqhuba ukungezwani ekubeni thina sizama ukuba kubuyiswane ngoba asiyithandi le nto eyenzakalayo. Ngiyamkhumbula kodwa ubaba ngoba wayenothando futhi ekwazi ukugcina umndeni ubumbene.

“ Esikuthandayo nokho ukuthi nakuba umfowethu engafikanga emcimbini kamama wesikhumbuzo kodwa sibone ukubambisana nokubumbana okuyisimanga phakathi kwethu nodadewethu bakwaKhethomthandayo, abakwaLinduzulu, abaseNyokeni nomama bonke nokuyinto esiyifisayo ukuba iqhubeke,” kusho uMntwana uBukhosibemvelo.

Izihloko zakamuva