ISilo sifuna kuphele ukuphathwa komhlaba kaZulu eKapa

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Isilo uMisuzulu kaZwelithini siyayichitha indaba yokuthi umhlaba wamakhosi uphathwe uHulumeni njengoba sesifuna aziphathele ngokwawo.

Lokhu kuvezwe uNdunankulu kaZulu omusha uMfundisi Thulasizwe Buthelezi ngesikhathi enesithangami nabezindaba eThekwini ngoMsombuluko. 

Uthe Isilo sithi akukwazi ukuthi umhlaba kaZulu uphathwe eKapa ekubeni amakhosi ekhona futhi enezinhlaka ezisemthethweni ezinguhulumeni ngokwazo.

“INgonyama ifuna amakhosi kube yiwo aziphathela umhlaba woyisemkhulu, hhayi lento yokuthi umhlaba wokhokho uphathwe eKapa uNgqongqoshe. Empeleni kungani amakhosi engaziphatheli umhlaba ngokwawo? Yingoba engafundile noma engenalwazi lokuphatha? Ingonyama Trust Isilo sifuna iphume kuHulumeni  izimele geqe,” kusho uButhelezi. 

Uthe kumanje Isilo simatasa sixhumana nezinhlaka ezahlukene mayelana nokuzimela kweNgonyama Trust.

INgonyama Trust iphethe umhlaba kaZulu ongu-3 million hactors  ongowamakhosi.

Ibhodi leNgonyama Trust liqokwa uNgqongqoshe ngokwesincomo zeSilo.

Kwenzeka lokhu nje owayenguMengameli uMnuz Kgalema Motlanthe wakhipha umbiko wokuthi kumele iqedwe INgonyama Trust.

Lo mbiko wahlangabezana nembibizane njengoba Isilo esibuzile uZwelithini KaBhekuzulu wafunga wagomela ukuthi akekho oyothinta umhlaba KaZulu. 

Nasemngcwabeni kaMntwana wakwaPhindangene amakhosi nawo ashiya angalazi kuHulumeni athi buyochitheka bugayiwe uma uHulumeni ekewathinta umhlaba kaZulu. 

Ngaphandle kwalokho uNdunankulu kaZulu ubuye wamemezela izinhlelo zeSilo zokuqeqeshwa kwamakhosi ngokuphatha umhlaba nokuwuthuthikisa ngokwezomnotho.

Uthe Isilo sisayine isivumelwano nesikhungo i-National School of Governance ukuze amakhosi afunde.

Kumanje kunesikhalo sokuthi amakhosi amaningi awakwazi ukuphatha ngoba kwavalwa uhlelo lokuwafundisa eKing Bhekizulu High School.

Kukhalwa ngokuthi amanye amakhosi acwila ezinkambeni zikaFaro akhohlwe umsebenzi wawo.

Amanye ayiswa ezikoleni zabamhlophe agcine engazilutho ngokuphatha abantu bawo nomlando wezizwe aziholayo.

Izihloko zakamuva