ISilo samaBandla uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu utshalwe ngamadoda kuphela

Lungani Zungu

UMengameli uCyril Ramaphosa uzokwethula inkulumo yokubonga enkonzweni yesikhumbuzo seNkosi yamaZulu, uNomthebe weSizwe, uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu ngoLwesine.

INkosi ebisibuse isikhathi eside ngokwesizwe samaZulu, ebesihole iminyaka engama-50, itshalwe ngasese ngoLwesithathu ezintatha.

Inkonzo ibihanjelwe ngabesilisa kuphela – njengemiyalelo nezifiso zeNkosi.

Izinkulungwane zabantu abebezobhonga emswaneni bebegcwele imigwaqo yaKwaNongoma ngesikhathi umzimba weSilo samaBandla, Ongangezwe lakhe, uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu uyiswa eNdlunkulu yaKwaKhethomthandayo.

Begqoke imvunulo yabo beconsa wena owabona usulu loMkhosi woMhlanga, Amabutho asho ngendlamu, kwathi abesifazane bakikiza ngesikhathi umzimba weNkosi iNgonyama yamaZulu udlula uya esigodlweni sakhe.

Umndeni ubulokhu uligodlile igama lomuntu ozolandela iSilo samaBandla, uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu kuze kube uyatshalwa. Njengoba kushiwo ekuqaleni kwaleli sonto, kube nokungazwisisani emndenini wasebukhosini mayelana nozongena esikhundleni.

UMntwana uMbonisi Zulu, okhulumela iNdlunkulu, uthe indlu yobukhosi izomdalula ozongena esikhundleni seSilo samaBandla uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu ngemuva kokutshalwa kwayo iNkosi.

Izihloko zakamuva