Isikhuthazo kwabesifazane bayo yonke iminyaka esisuka kumluki wamacansi oneminyaka engama-80 ubudala

Lungani Zungu

Sekuphele iminyaka engama-40 ugogo uNtombiziningi Khumalo waseThekwini eziphilisa ngokwenza ubuciko nokuthengisa amacansi amahle. Manje usefuna ukusebenzisa impumelelo yakhe ukukhuthaza osomabhizinisi besifazane abasebasha.

“Sengineminyaka ngikwenza lokhu. Futhi ngikwazile ukondla umndeni wami nabazukulu bami,” kusho ugogo oneminyaka engama-80 ubudala, okhuthaza abesifazane abasebancane nabadala ukuthi basebenzise amakhono abo ukwenza imali kunokuthembela kwabesilisa.

UGogo uKhumalo waqala ukuluka amacansi ngezandla ngoba wayengawutholi umsebenzi – kwagcina kuyisibusiso esifihliwe.

“Ngangiphelelwe yithemba ngakho nganquma ukuqala ukuluka amacansi. Ekuqaleni, abantu babecabanga ukuthi ngichitha isikhathi sami kanti abanye babengihleka kodwa abasangihleki manje,” esho.

Eminyakeni engaphezu kwamashumi amane kamuva, ukhombise ababengakholelwa kuye ukuthi angakwenza lokhu.

“Noma ngingenzi izigidi, ngijabule ngokuthi ngiyakwazi ukwenza imali futhi ngijabule ngokuthi ngisaqhubeka”.

UGogo uKhumalo uthengisa amacansi akhe kubantu abafuna ukuwathengisa nakulabo abafuna ukuhlobisa amakhaya abo ngento enhle.

Uthe kunezikhathi lapho afisa sengathi angahlehlisa iminyaka yakhe.

“Abantu abasha banamathuba amaningi, kodwa abawasebenzisi. Amathuba anjalo ayengekho ngesikhathi ngisakhula,” esho.

“Kungiphatha kabi ukubona abantu abasha beqhubeka nokuphuza utshwala”.

Njengamanye amabhizinisi amaningi, ibhizinisi lakhe nalo lathintwa ubhubhane lwe-Covid-19.

“Ubhubhane lusifundise ukuthi sihlale sikulungele ukubhekana nezimo ezithile, ikakhulukazi abantu abafana nami abenza ibhizinisi elingahlelekile,” esho.

Uthe uhulumeni kumele enze okuningi ukuxhasa abesifazane kwezamabhizinisi.

“Uhulumeni kumele ahambisane nenkulumo uma kuziwa ekusekeleni amabhizinisi aholwa ngabesifazane, ikakhulukazi abesifazane abasebancane”.

Izihloko zakamuva