Isikhungo nezigidi zokuhlinzeka ngosizo abafundi abampofu

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

INyuvesi yaKwaZulu-Natal isiqoqe imali engaphezulu kuka-R17.5 million ukusiza abafundi abahlwempu ukuthi baqedele izifundo zabo nokuthi balwe nodlame olubhekiswe kwabesifazane.

Lokhu kuvezwe yilesi sikhungo ngoLwesithathu.

Okhulumela le nyuvesi uNorma Zondo uthe le mali iqoqwe iPhini likaShansela kanye nothishomkhulu uProf Nana Poku ukusiza abafundi abadonsa kanzima.

“Lolu xhaso luzosetshenziselwa ukuhlinzeka ngoxhaso kubafundi abaphothule iziqu ikakhulukazi labo abaphuma emindenini eyayincishwe amathuba phambilini kanye nokusungula ihhovisi likanobhala elizimisele ukubhekana nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane (SGBV),” kusho uZondo.

Ngokusho kukaZondo ingxenye enkulu yale mali – u-R15 million – izohlinzekwa kubafundi abafanele ukuthola iziqu. Abazohlomula kakhulu kulesi sikhwama kuzoba abafundi abahlwempu abadinga ukwesekwa ukuze baphumelele kulo nyaka wokufunda.

Uthe uhlelo lokuphothula imibandela eqondile yokukhetha abafundi abafanelekile abaneziqu luyaqhubeka.

UZondo uthe umfundi ngamunye oneziqu uzothola usizo lwezimali ezifundweni zakhe kuze kufike inani eliphakeme elizonqunywa ikolishi ngayinye yale nyuvesi.

Lesi sikhungo sike sabhekana nezigameko eziningi zodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane okuhlanganisa ukudlwengulwa nokubulawa kwabafundi. Uhlelo lodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane luzothola u-R2.5 million.

Ngesikhathi ethintwa ukuze aphawule ngalolu hlelo uMengameli we-SRC uWandile Majozi uthe umatasa nomhlangano we-Zoom.

Esithombeni esingenhla: IPhini likaShansela wase-UKZN uSolwazi Nana Poku osememezele ukuthi uzonikeza abafundi abahlwempu u-R17.5 million ubonakala nowayenguMengameli wezwe uJacob Zuma kanye neSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini.

Umthombo wesithombe: UKZN

Izihloko zakamuva