Isihogo sesoka

By Everson Luhanga

Indoda eneminyaka engama-26, uSakhe Qomiyana wokhele umkhukhu ngomlilo e-Alexandra ngoba intombi yakhe yala ukumnika imali yokuyothenga umqombothi.

Njengamanje ulele esbhedlela usezinhlungwini- zezilonda zokusha kanye nezibazi ngenxa yokushaywa ngamalungu omphakathi othukuthele.

Intombi kaSakhe uZimkhitha Phindani utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi isoka lakhe licishe lambulala kanye namadodakazi akhe amabili. “Angisamthandi nje sdalo.

“Angfuni ukuphinde ngimbone. Ave enenhliziyo embi.

” Ngifisa sengathi engalulama kodwa umndeni wakhe kumele umtholele usizo lodokotela benqondo,” uyasho.

Uthe ubonga uNkulunkulu njalo uma ebheka izingane zakhe ezisinde esithandeni somlilo.

UZimkhitha uthe uSakhe uyindlovu kayiphikiswa, uma ecela imali yokuthenga utshwala kumele njalo ayithole. ” Ngenkathi ngimtshela ukuthi angeke ngimnike imali, uye wangisongela ngokuthi uzozibulala, wathi uzongishisa kanye namadodakazi ami amabili emkhukhwini wethu,” kusho uZimkhitha.

Uthe ngenkathi besanqakisana ngamagama:

•Ngambona ephuma emkhukhwini ephethe isigubhu sephethiloli

•Ngemuva kwesikhashana, wabuya esenuka uphethiloli

•Ngavele ngabona ukuthi khona inkinga ezokwenzeka

•Ngokushesha nje ngathatha izingane zami ezimbili ngaphumela phandle ngokwethuka

•Wathela uphethiloli emkhukhwini wase ewokhela

UZimkitha uthe eminye imikhukhu engama-23 ishile nayo, manje uthando lukaSakhe lomqombothi luholele ekitheni abantu abambalwa besale dengwane bebulawa ngamakhaza ebusuku.

Kodwa uSakhe uphethe ubusuku ngezinhlungu ngenkathi amalungu omphakathi wase-Gatvol umshaya.

Lesi bekungasiso isigameko sokuqala sikaSakhe sokudala ingxushunxushu.

UZimkhitha uthe uSakhe wake wathatha ushevu wamagundane ngemuva kokuthi bexabene. Wangeniswa esibhedlela ngenhlahla waphila.

Umngan osondelene noSakhe uthe ” ubehlose ukushisa umkhukhu wakhe kuphela kodwa eminye imindeni yathelwa ngamachaphazelo yagcina isiyizisulu”.

Okhulumela amaphoyisa ase-Alexandra usayetsheni Simphiwe Mbatha usiqinisekisile isigameko. ” Amaphoyisa azothatha isinyathelo uma icala selivuliwe,” kusho usayitsheni uMbatha.

Izihloko zakamuva