Isihluku umakoti edayisa umuzi abasekhweni bengazi

Lubhalwe nguDoreen Mokgolo

Umndeni wakwaMoloi usale ungenayo indawo yokufihla ikhanda ngenxa kamakoti endaweni yaKwa-Thema, e-EKurhuleni.

Umfelokazi, u-Elizabeth Moloi, udayise umuzi walo mndeni bengazi wawushiya ungenalutho umndeni.

Kusolwa ukuthi uMoloi, owayeshade nenye yezingane ezinhlanu zikaMusona Moloi, udayise umuzi ngemuva kokudlula emhlabeni komyeni wakhe ngo-2020 umndeni ungazi.

Umuzi wawubhaliswe ngegama likaMusona, kwathi uma eshona watholwa izingane.

Umndeni ukholelwa ukuthi umakoti wakhohlisa izilamani wathatha amaphepha wazithembisa ukuthi uzozingcwaba ngoba ubathathele ikhava yomshwalensi.

Le ndlu manje ngekaSibongile Moloi, okunguyena yedwa ingane esaphila, ovumele abashana bakhe abayizintandane abazukulu bakaMusona kanye nemindeni wabo ukuba bahlale kuyo. Nokho, ngesikhathi abakhi bebhidliza umuzi, abashana bashaqeka.

“Sithe uma sibabuza ukuthi benzeni, basitshela ukuthi umnikazi omusha wabayalela ukuba benze kanjalo.

“Lokhu kusithusile ngoba umuzi womndeni lona,” kusho uMichael Moloi.

Ngeshwa, umnikazi omusha kuthiwa uphesheya kwezilwandle ngebhizinisi futhi akatholakali. Ukuze uthole izimpendulo umndeni wakwaMoloi umnikazi womuzi uqoke owelisa njengomnakekeli wendlu. 

USibongile uzamile ukumisa ukubhidlizwa kwendlu kuze kulungiswe udaba, kodwa abakhi baqhubekile nokususa izindonga. Abashana sebehlalele ovalweni ngenxa yokudilika kwezindonga ezisele.

“Njalo uma sizama ukukhuluma siyasatshiswa emaphoyiseni,” kusho uSibongile oboshelwe ukuhlukumeza ngesikhathi efuna izimpendulo mayelana nokudayiswa komuzi.

U-Elizabeth Moloi, ethintwa ukuze aphawule, utshele i-Scroll.Africa ukuthi lolu daba selukubammeli futhi akukho angakusho.

Kusenjalo lendlu isingawa iphele noma inini. Umndeni wakwaMoloi ufuna ubulungiswa ngomuzi wawo.

Isithombe esingenhla: Ikhaya eliwayo elathengiswa umakoti umndeni ungazi.

Umthombo wesithombe: UDoreen Mokgolo

Izihloko zakamuva