Isigaba sokuqala sesibonelelo sikahulumeni sibiza u-R24 billion – kusho uLindiwe Zulu

Dylan Bettencourt

Umholo wokuqala wemali yesibonelelo sikahulumeni wakhokhelwa cishe izigidi ezi-6 zabantu ngemuva kokuba sithole izicelo ezilinganiselwa kwizigidi ezi-10.

UNgqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi uLindiwe Zulu umemezele ukuthi izindleko zokuthi sikwazi ukukhokhela abantu zibalelwe kwizigidigidi ezingama-24 nenye imali ekhokhela zonke izondlo ebalelwa kwizigidigidi ezi-15.

Ekhuluma kwisithangami sabezindaba uZulu uthe zonke izicelo zenziwa-online yilokho okwenza ukuthi zisheshe.

UMengameli uRamaphosa usanda kubuyisela izwe kwizinga lesithathu lomvalelo lokhu kwenze ukuthi kubuye isondlo sika-350 esizokhokhelwa abantu abafanele kuze kushaye uMbasa ngowezi-2022

UZulu uthe le mali isisize abaningi ukuxosha ikati eziko yehlisa ubuthakathaka kanye nesihlinzeki salaba abanakekelayo.

Uma lesi sondlo sibe impumelelo mhlawumbe kungagcine kuyinto etholwa njalo kwiminyaka ezayo kusho uZulu.

Uthe umyango wenza izinhlelo nenqubomgomo yokuthi le mali itholwa abanjani.

Noma le mali yenze umehluko omkhulu kwabanye, kodwa kwabanye bathi le mali incane ukuthi umuntu angakwazi ukuziphilisa.

Inhlangano ithe le mali kumele ibe izi-R1268 noma kube ngama-R585 ezosiza kulaba abantulayo.

Ukukhishwa okwesibili kwemali yesondlo kuzoqala ngoLwesihlanu kuNcwaba umholo wokuqala ulindeleke ekupheleni kwenyanga.

Image source: @BusinessLIVE

Scrolla World Cup Quiz