Isifundazwe sikaDkt uRamathuba i-Limpopo sihamba phambili ngenani labantu abagonyiwe ezweni

Lungani Zungu

UNgqongqoshe wezeMpilo e-Limpopo, uDkt uPhophi Ramathuba, uhamba phambili emjahweni wokugoma esifundazweni, kanti isifundazwe sakhe sihamba phambili ngokukhishwa komgomo we-Covid-19.

UDkt uRamathuba nethimba lakhe kuze kube manje bagome u-66% ongaphezu kwama-60 e-Limpopo, kanti isilinganiso sikazwelonke simi cishe ku-28%.

Impumelelo kaDkt uRamathuba iyaphawuleka ikakhulukazi uma kubhekwa ukuthi i-Limpopo ingesinye sezifunda ezihlupheka kakhulu kuleli, futhi izinsizakalo zayo zezempilo zinemithombo elinganiselwe.

Umama wezingane ezimbili oneminyaka engama-48 ukhulele e-Limpopo, kodwa ngokuhamba kwesikhathi waya eGoli ukuyofeza iphupho lakhe lokufundela ubudokotela e-Medunsa, manje eyi-Sefako Makgatho Health Sciences University.

Ngemuva kokuphothula iziqu zakhe, wabuyela ekhaya e-Limpopo ngowezi-2000 ukuyotshala amakhono akhe obudokotela.

Eminyakeni eyishumi nanhlanu kamuva, ngowezi-2015, i-ANC e-Limpopo yaqoka uNgqongqoshe wezeMpilo wayo, okuyisikhundla asebenze kahle kakhulu kuso ngisho nangaphambi kokuba i-Covid-19 ikhukhule izwe ngonyaka odlule.

Ngenkathi ekhuphuka kancane, uDkt uRamathuba uqhubeke nokufunda, kwathi ngokuhamba kwesikhathi wathola iziqu zakhe kwi-Advanced Health Management e-Manchester Business School e-UK.

Usedlule i-Gauteng, i-Western Cape kanye neKwaZulu-Natali ngesikhathi kukhishwa imishanguzo yokugoma.

Izakhamizi eziningi, kuhlanganisa nabantu abadala base-Limpopo, bathole okungenani umgomo owodwa.

Zisuka nje, isu lakhe bekungukugxila kakhulu emiphakathini yasemakhaya esifundeni.

Umnyango wakhe utshale abasebenzi bezempilo bomphakathi abayi-9 000 abahlome ngama-Smartphones ukuqhuba imikhankaso yokubhalisa endlu nendlu kulezi zindawo.

“Uma sinikezwa umsebenzi nguhulumeni, senza konke okusemandleni ethu ekuhleleni, ngoba siyazi ukuthi izimo zethu zezinto ezibonakalayo zihluke ngokuphelele kwezinye izifundazwe ezinomasipala wazo kanye nezindawo ezisemadolobheni futhi thina singabantu basemaphandleni kakhulu,” UDkt uRamathuba utshele i-eNCA.

NgoMgqibelo, i-Limpopo  ibisendaweni yesibili uma ubala uqala ngezansi ngokuthelelana okuqinisekiswe okuyizi-69,129, ngemuva kwe-Northern Cape ngokuthelelana okuyizi-56,370.

Isifundazwe sesiqophe ukuthi bayizi-2 517 kuphela abantu abashonile, ngoMgqibelo.

I-Gauteng, ebhanqa abantu base-Limpopo kabili ngenani, ihamba phambili ohlwini lwabantu abathelelekile abayizi-545,262 kanye nabantu abashonile abayizi-12 079.

Izihloko zakamuva