Isibhedlela iKing Edward sizoqanjwa kabusha

Celani Sikhakhane

Isibhedlela esigcine ubudlelwano obuqinile phakathi kobukhosi bakwaZulu nobukhosi bamaNgisi sizolahlekelwa igama laso lokuqala ngemuva kweminyaka engu-86, njengoba sesizoqanjwa kabusha.

Isibhedlela i-King Edward VIII sakhiwa esigodlweni seNkosi uShaka eMbilo eningizimu yeTheku esaziwa ngokuthi KwaKhangelamankengana noma e-Congella.

Sabe sesiqanjwa ngeNkosi u-Edward VIII ngokuhlonishwa kwakhe ngemuva kokushona kwakhe ngawo lowo nyaka.

UMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal usuphakamise ukuthi lisuswe leli gama waphinde waphakamisa ukuthi isibhedlela siqanjwe ngeqhawe lomzabalazo uVictoria Mxenge.

UMxenge nomyeni wakhe uGriffiths Mxenge babengabammeli bamalungelo abantu nezishoshovu ezazilwa nobandlululo ababulawa ngamaphoyisa eMlazi.

Okhulumela uMnyango wezeMpilo esifundazweni uMnu Ntokozo Maphisa uthe bakhiphe isaziso emphakathini ukuze amalungu omphakathi aveze imibono yawo ngalesi siphakamiso.

“Inhloso yomnyango ukuqamba izikhungo zethu zikahulumeni ngamagama abantu abathize abaziwa ngabantu bakithi okuzobasiza ngokwengqondo ukuthi baxhumane naleso sikhungo kanti futhi kulula ukuthi abantu bahloniphe noma isiphi isakhiwo esiqanjwe ngomuntu abamaziyo. Ingakho siphakamisa igama likaVictoria Mxenge naye owayengumhlengikazi wagcina esengummeli.”

UMaphisa uthe uma abantu bephakamisa amanye amagama nawo azobhekwa.

Nokho uMnyango ungase ungawabheki amagama alabo abasaphila njengoba uzama ukugwema izingxabano. Uma izikhulu zomphakathi zithinteka emahlazweni lokho kungafaka isikhungo ehlazweni.

Iziphakamiso zivuliwe kuze kube umhlaka-24 kuNhlaba. 

Ukushintshwa kwamagama amabhilidi nemigwaqo eyahlukene KwaZulu-Natal ikakhulukazi eThekwini sekuqubule intukuthelo nemibhikisho enodlame eThekwini.

Lapha kubalwa inkundla yezemidlalo iMoses Mabhida okwahlongozwa ukuthi iqanjwe ngenkosi uSenzangakhona nguNdunankulu wangaleso sikhathi uMnu Sbu Ndebele.

Isiphakamiso sakhe sachithwa ngomzuzu wokugcina i-ANCWL ithi iNkosi uSenzangakhona yayihlukumeza unina weNkosi uShaka uNdlunkulu uNandi.

Izihloko zakamuva