Isematheni i-The Wife ngemuva kwesiqephu socansi

Mmaditaba

Wake washaqeka ekujuleni kwenhliziyo, usathi usalindele okunye, kuvele kwenzeke okukhulu kunalokhu obukulindele uzwe inhliziyo ishona phansi?

UMzansi uhlangabezane nokumangala okukhulu ngesikhathi uhlelo lukamabonakude oludlala kwi-Showmax i-The Wife lukhombisa ucansi phakathi komlingisi uKhanyi Mbau onguZandile kanye nomfowabo omdala wakwaZulu, uNkosana, owaziwa ngelikaMondli Makhoba.

Isigameko socansi saqhubeka isikhathi esingaphezu kwemizuzu emibili abantu lokhu abakubiza ngokuthi babefundiswa izitayela zocansi futhi kwaqubuka inkulumo abantu bekhuluma ngendlela ebeyibukeka ngathi izithandani zangempela. Abalandeli baqale ukuqagela ukuthi ngabe laba bobabili bayathandana yini uma bengekho kumabonakude. 

UKhanyi uyichithile le nkulumo wathi noma ngathiwa isigameko esenzekile abantu basincoma kanjani, kodwa kwenzeka kukhona iqembu eliphelele eliqophayo futhi kwenziwa ngobuchwepheshe yonke into ngemiyalelo kamqondisi wohlelo.

Umsamariya olungileyo ukhulume wavikela abalingisi wathi uma kuqondiswa yonke into yenzeka ngobuchule.

Ukuze kubonakale lapho owesilisa emunca ingono yebele yowesifazane, akakwenzi ngokuthanda kwakhe kodwa usuke elandela umyalelo othile ophuma kumqondisi. Khumbula ukuthi kuneqembu lonke elibazungezile. Ngakho-ke ayikho imizwa lapha. Konke kwenziwa ngobuchule kakhulu baze bayithole lento abayifunayo.

I-The Wife ifakwe u-X okukhombisa ukuthi kunezithombe ezizovela okungamele zibukwe izingane futhi lolu hlelo lutholakala endaweni ekhokhelwayo ayiphethwe i-The public broadcasting.

Umlingisi uKhanyi ubonakala ngesizini yesibili yohlelo njengonkosikazi womfowabo omdala wakwaZulu, umndeni wamatekisi owaziwayo onezimfihlo ezijulile. Ekugcineni uphuma ejele athole ukuthi umndeni oyimbangi wadubula wabulala indodana yakhe encane ngesikhathi somshado womndeni.

Scrolla World Cup Quiz