Isekude ukuphela eyosaziwayo ababili

Linda Ximba

Ingxabano ephakathi komculi kamaskandi uKhuzani Mpungose noNgizwe Mchunu owayengumsakazi woKhozi FM isekude ukuphela.

Laba bobabili baphenduka izitha eminyakeni emithathu edlule ngesikhathi uMchunu esangumsakazi wohlelo lukamaskandi emsakazweni Ukhozi FM.

UKhuzani wasola lo DJ ngokumcekela phansi ngokungadlali izingoma zakhe kodwa kunalokho wayedlala izingoma zembangi yakhe uMthandeni “Igcokama Elisha” Manqele.

Imithombo ithe ngesikhathi uKhuzani ezwa ukuthi uMchunu ushonelwe nguyise ngesonto eledlule uthumele imali emndenini oshonelwe. UKhuzani ufake u-R5,000 ebhange likaMchunu.

Ngesikhathi uMchunu ebona ukuthi uKhuzani uthumele imali, uye wathukuthela wayibuyisela emuva leyo mali.

UMchunu ukuqinisekisile ukuthi uyibuyiselile imali.

“UKhuzani wangiphoxa ngokuqamba ingoma esihloko esithi ‘Isiqomuqomu’ ngami. Kuleyo ngoma uveze izinto obekungamele aziveze emphakathini,” kusho uMchunu.

“Ngilinde ukuthi afike azoxolisa ngoba ngamqeqesha esanda kufika endimeni yomculo futhi okubi nakakhulu ukuthi ungumkhaya wami waseNkandla.

“Angiludingi uzwelo lwakhe. Ngimbuyiselile imali yakhe. Kumele ayigcine,” esho.

UKhuzani uthe ubengathumeli imali kuNgizwe yedwa kodwa ubeyithumela emndenini.

“Ngiyazi ukuthi asiboni ngaso linye kwezinye izinto kodwa uma kushoniwe emndenini kumele sikhombise uzwelo,” kusho uKhuzani.

“Ngosikompilo lwesiZulu sithumela imali kanti lokho kukhombisa ubuntu. Odabeni lwami noNgizwe bekubalulekile ukuthi sibeke izinkinga zethu eceleni.”

UKhuzani uthe ubengakayibheki i-akhawunti yasebhange ukuze abone ukuthi imali uyibuyisile yini uMchunu.

Engomeni ethi ‘Isiqomuqomu’ ekwi-albhamu esihloko sithi Inja Nogodo, uKhuzani udalula ukuthi uMchunu usolwa ngokukhaphela owayenguMengameli waseNingizimu Afrika uMnu Jacob Zuma ngokumbeka eceleni ngesikhathi ehlela uhlelo lwakhe lukaMaskandi iGcwalisa Moses Mabhida ngo-2019.

Kuthiwa uMchunu weluleka uKhuzani ukuthi akhulume noMengameli waseNingizimu Afrika uCyril

Ramaphosa ngoba nguye obephethe ngesikhathi uZuma engasaphethe.

Izihloko zakamuva