Isazophendula imeya ngezimali ezidliwe ngendlela engafanele  

Lubhalwe nguZukile Majova

Umcwaningi mabhuku-jikelele uveze ukuthi uMasipala weTheku  usebenzise  imali engaphezu kuka-R1.5 billion  ngendlela engafanele.

Futhi ukuphatha kweMeya uMxolisi Kaunda kuhlangabezane no-46% wokusebenza kwakhe  ezintweni ebezihlelelwe ukwenziwa kulo nyaka.

Omele uMcwaningi Mabhuku-Jikelele uVanuja Maharaj uthe: “Abaphathi abazange basebenzise indlela okuyiyo ukuvimba ukusetshenziswa kwezindleko ngendlela engafanele.

“Indlela abaziphethe ngayo kubangele ukuthi kube nzima ukuba baziphendulele ngokwenzekayo.”

Kodwa i-ANC KwaZulu-Natal ikhiphe isitatimende esihle ihalalisela iMeya nesikhulu sayo ngomsebenzi owenziwe omuhle.

Lokhu kuphambene kakhulu nesethembiso sikaMengameli Cyril Ramaphosa sokuphathwa koMasipala okubusa khona i-ANC, esithi ukungasebenzi kahle angeke kube into evumelekile.

Umthetho Wokuphathwa Kwezimali Zomphakathi uchaza ukusetshenziswa kwemali ngendlela engafanele njengokuthi “izindleko ezingagunyaziwe ezenziwe ngokwephulwa umthetho noma nokungahambisani nemfuneko yanoma imuphi umthetho osebenzayo”.

I-ANC esitatimendeni ithe: “Sithulela isigqoko iMeya uCde Mxolisi Kaunda, umphathi kaMasipala uMusa Mbhele kanye ne-Chief Financial Officer, uDkt Sandile Mnguni. Abasebenzi bethu kumasipala banikezwe amandla okuthuthukisa izinqubo eziphusile, ukulawula kanye namakhono athuthukisiwe ukuze kwehliswe ukusetshenziswa kwemali okungagunyaziwe, okungenanzuzo nokumoshayo, ngaleyo ndlela kwenza kube ngcono imiphumela yomcwaningi mabhuku.”

Kuleli sonto nje ngoLwesithathu, kubekwe ibhodi ebhishi laseMhlanga elithi ukubhukuda akuvumelekile ngenxa yemibiko yokuba khona kwe-E. coli ngemuva kokuhlolwa kwamakhemikhali.

Umbhalo ubuthi: “Ukubhukuda kuvaliwe okwesikhashana ngenxa yezinga eliphansi le-E. coli.”

Ngesikhathi uKaunda egcina ukutshelwa ngokungena kwendle okuyingozi ogwini lolwandle eThekwini, wagqoka izinto zakhe zokubhukuda wacwila phakathi olwandle lwaseThekwini. 

NgoNcwaba nyakenye, uMcwaningimabhuku-Jikelele waveza ukuthi u-6% kuphela ka-R125 million emalini engu-R2 billion eyabelwa njengengxenye ye-KZN Flooms Relief Fund esetshenzisiwe.

Uhulumeni wesifundazwe kanye noMasipala bebelokhu bezama ukuphoqa uMnyango kaMgcinimafa kuzwelonke ukuthi wehlise izimiso zokuthi bathole u-R2 billion obekelwe ukulungisa ingqalasizinda eyacekelwa phansi izikhukhula zangoMbasa nyakenye.

Esithombeni esingenhla: Amanye amabhishi aseThekwini asavaliwe ngenxa ye-ecoli

Umthombo: @CityWatcha

Izihloko zakamuva