Isangoma esincane

Everson Luhanga

UKagiso Mampane oneminyaka eyishumi nanye wemukele isipho sakhe wase ethatha isinqumo sokulalela isifiso sikamamncane wakhe.

Umamncane wakhe ongasekho emhlabeni, isangoma uZodwa Njokeni owashona NgoNhlolanja ngonyaka owedlule wayefuna ukubona uKagiso osemncane ethwala umthwalo wokwelapha abantu futhi aqhubeke lapho agcine khona aqale uhambo lokuba yisangoma esifanelekile ngokuphelele.

UKagiso, ophinde abe nguDJ onethalente, uthe ubone inqwaba yezinkinga emhlabeni futhi ufuna ukwelapha abantu ngesipho sakhe esikhethekile sokhokho.

Waziwa ngelika Dabulamanzi, okuyigama lakhe lasedlozini, uthe lesi sipho usithole kumamncane wakhe.

“Ngaqala ukubona imibono,” uyasho.

“Umamncane ubesondele kakhulu kimi futhi bengimthanda kakhulu. 

Ngaphambi kokuba ashone, ngangivame ukumsiza ngokuqoqa imithi nokuhambisa izigubhu. Usangithanda ngisho engale kwethuna futhi uzimisele ngokuthi kumele ngiqhubeke nohambo ngiqhubeke lapho agcine khona.”

Uthe uzamile ukulenqaba lolu bizo kodwa umamncane wakhe wamtshela ngamaphupho ukuthi uma engalwamukeli ubizo uzofika amlande.

ngoLwezi ngonyaka owedlule, uKagiso wangeniswa endaweni kagobela wakhe lapho ezodlula khona ohlelweni lokuthwasa cishe izinyanga eziyisishiyagalombili.

UKagiso othanda ukuba yisosha uma eqeda isikole uthe ubizo lwakhe nomsebenzi awufunayo kuyahambisana.

“Njengesangoma ngizophilisa abantu ezifweni nasemagciwaneni. Njengesosha ngizobe ngivikela abantu besizwe sami,” uyasho.

Umama kaDabulamanzi uPatricia Mampane osekela indodana yakhe ukuthi yenze inqubo yokuthwasa ukhulume nabakwa-Scrolla.Africa esendumbeni kagobela wendodana yakhe.

“UKagiso wayenethalente futhi eboniswa ngesikhathi esisodwa,” uyasho.

Uthe kunezinto ezisemqoka.

“Okokuqala nje. Kumele aye esikoleni ayoqeqeshwa njengesangoma esigcwele ngaphambi kokuqhubeka nohambo lwakhe kwezokungcebeleka,” uyasho.

UPatricia uthe uKagiso akawuyeki umsebenzi wakhe wesikole.

“Ungumfundi ohamba phambili ebangeni lesihlanu,” uyasho.

Izihloko zakamuva