Isandla esipholisayo somculo

Ukwelashwa ngomculo kweziguli ezigula ngengqondo sekuyinto enkulu emhlabeni wonke.

UBola Otegbayo, ongusosayensi, ulethe le ndlela yokwelapha ophikweni lwabagula ngengqondo e-University College hospital e-Ibadan, e-Nigeria.

UOtegbayo ubuye futhi aziwe njenge-musicologist – uchwepheshe wokwelapha iziguli ngomculo.

Kanye noma kabili ngenyanga, uletha iqembu labahlabeleli nabaculi kwabagulayo.

UOtegbayo, osesithombeni ngenhla, utshele i-The Guardian izindaba zakhe zempumelelo:

● Isiguli ebesingakwazi kwenza lutho siqale ngokushaya izinzwane kusigqi, sasesiyagxuma sadansa

● Abesifazane ababili banyakaza ndawonye enguqulweni kaMichael Bolton ethi-Lean on Me.

UOtegbayo, oneziqu ze-physics nakwezomculo, uthi “Akuyona [into] noma yimuphi umculi angayenza. Awenzi nje bese uyahamba. Kumele ubabheke futhi.”

Umculo nawo ungadala ukungacindezeleki, uyachaza, ngakho-ke kufanele ubuke ngokucophelela, ngemuva kokuqeqeshwa ngokomsebenzi.

Yize kungaziwa kangako e-Nigeria, ukwelashwa ngomculo manje sekufundiswa eNingizimu Afrika, e-Canada, e-New Zealand naseMelika.

Izihloko zakamuva