Isakhohlisana ihlomile eNdlunkulu kaZulu

Celani Sikhakhane

Ukuhleka beveza elomhlathi emcimbini wamembeso weSilo uMisuzulu bekungasho ukuthi impi yaseNdlunkulu kaZulu isiphelile. 

Bekukhona ithemba lokuthi ukufika kukaMntwana uThembi Zulu Ndlovu kuqeda ukungaboni ngaso linye neSilo samaBandla uMisuzulu  ngemuva kokugubha naye emcimbini wamembeso ngoMgqibelo.

Nokho, akumthathanga isikhathi eside uMntwana uThembi ukuthi aphinde ahlasele isihlalo sobukhosi.

Kuleli sonto uMntwana uThembi ukhiphe isitatimende eveza ukuthi ukuya kwakhe kulo mcimbi bekungasho ukuthi ugcoba Isilo uMisuzulu.

“Ngifuna ukukubeka kucace ukuthi ukuba khona kwami emcimbini woMembeso weSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini bekuyingxenye yesinqumo sethu siwumndeni yokuthi sizosekana ngezikhathi ezithile emicimbini efana nemishado noma umembeso,” kuchaza uMntwana.

Ubuye wengeza ngokuthi ukuya kwakhe akusishintshi isinqumo sakhe sokuthi uMntwana uSimakade nguyena okufanele athathe isihlalo sobukhosi hhayi iSilo uMisuzulu.

NgoMgqibelo yena nabanye ababambisene nabo bakhombise ukubumbana beseka iSilo uMisuzulu emcimbini waso woMembeso nesinqandamathe sakhe uNdlunkulu uNtokozo kaMayisela.

ISilo siphoqeleke ukuthi sishiye umcimbi ngokuphuthuma ngemuva kokulunywa indlebe inyanga yaso esitshele ukuthi impilo yaso isengcupheni.

UMntwana uThembi akazange alubhade engxenyeni yokuqala yalo mcimbi emzini kaNdlunkulu uNtokozo kaMayisela kodwa wajoyina umndeni wasebukhosini ngokuhamba kwesikhathi emcimbini womkhehlo obusenkundleni e-Sgodiphola.

Umntwana uphinde wakhala ngombiko wethimba likaDkt uNkosazane Dlamini Zuma nowayenguNdunankulu wase-KZN uMnu Willies Mchunu.

“Lowo mbiko asikawutholi njengoba sasithenjisiwe kodwa into esiyibonile ukuhlonishwa kweSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini ngaphandle kwemvume yethu njengomndeni. Sifuna uhoxiswe lowo mbiko kanye nokuhlonishwa kukaMisuzulu, uma kungenzeki lokho, sizothinta abammeli bethu kuhlanganwe enkantolo,” kusho inkosazane uThembi.

Abameli bakaMntwana uSimakade benkampani yabammeli ezinze e-Limpopo sebebhalele uMengameli uCyril Ramaphosa befuna kuhoxiswe ukuhlonishwa kweSilo uMisuzulu. 

UMntwana uSimakade ukholwa ukuthi uyindlalifa efanele yesihlalo sobukhosi bakwaZulu ngoba uyindodana yokuqala kanina weSilo uMisuzulu, iNdlovukazi eyayiyibamba uMantfombi.

UMntwana uSimakade uyindodana endala yeSilo esesakhothama uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu kanye nesithandwa sakhe esakhula emndenini wakwaMthenjane. Wabe esethathwa uNdlunkulu uMantfombi kaSobhuza ngaphambi kokuzalwa kwendodana yakhe, iSilo uMisuzulu.

Abammeli beSilo uMisuzulu baphendule uMntwana uSimakade bathi leli cala alinasisekelo sokuthi kumele liye eNkantolo. 

Izihloko zakamuva