Iqhawe elincane lisindisa izingane zakubo, kodwa alikwazi ukugwema enye inhlekelele

Dalphine Tagwireyi

Ngesikhathi uTsepo Mkhwananzi oneminyaka eyi-11 ubudala ebona ukuthi izingane zakubo ezine zisengozini yokufa zinqonqe, imizwa yakhe yathatha indawo.

Entuthwini nasebumnyameni bomjondolo, uTsepo ukwazile ukubamba udadewabo oneminyaka emihlanu, u-Ayanda, kanye nengane eneminyaka emibili u-Andiswa wabadonsela endaweni ephephile – kodwa-ke akukho ayengakwenza ngaphandle kokulalela kabuhlungu ukukhala kosizi lwezinye izingane zakubo ezimbili, uLerato noSipho, ngenkathi bebhubha emlilweni.

UNtombifuthi Mkhwananzi, umama walezi zingane, manje sekufanele abhekane neqiniso lokulahlekelwa izingane ezimbili emlilweni oqubuke emjondolo wabo e-Embalenhle Ext 22 eMpumalanga.

UNtombifuthi ubengekho ekhaya ngesikhathi kuqala umlilo. Wayehambe nomyeni wakhe, uNompandlana Dingezweni, beye esibhedlela i-Evander. Ngenxa yezinkinga zezinto zokuhamba wanquma ukulala lapho wafika ekhaya ngosuku olulandelayo.

Utshele i-Scrolla.Africa ukuthi uTsepo umtshele ukuthi izingane zikhanyise ikhandlela, zase ziyajumeka ebusuku.

“UTsepo uvuswe ukukhala kwengane yakubo uSipho enezinyanga eziyishumi ubudala. Ubengaboni ngoba bekugcwele intuthu yonke indawo, kodwa weqe embhedeni wazama ukuvusa izingane zakubo ezimbili,” kusho uNtombifuthi.

“Umlilo ubusabalala ngesikhathi ehudulela izingane zakubo ngaphandle, enethemba lokuthi uzokwazi ukusindisa uLerato oneminyaka eyishumi noSipho. Kodwa akukho ayengakwenza ukubasindisa.”

“Akekho umuntu ozilungiselela lolu hlobo lobuhlungu. Ngiyangabaza ukuthi ngiyoke ngikwazi yini ukudlula kulokhu,” esho.

Kuze kube manje lo mndeni usuthole iminikelo kusisekelo sendawo esilethele uNtombifuthi izinto zasekhishini, izingubo, ukudla nezingubo zokulala, njengoba becela iminikelo yokwakha kabusha izimpilo zabo. 

Izihloko zakamuva