Iqembu lebhola lase-Mbizana kowe-Nedbank Challenge

Zukile Majova

Zisuka nje, iqembu lebhola lase-Mbizana iSinenkani FC lasungulwa njengeqembu elinenkani nelidume ngokunenebula amanye amaqembu ngendlela emangalisayo.

Leli qembu elakhiwe ngabantu abangaziwa abavela ezigodini zase-Mbizana e-Eastern Cape lihlezi esicongweni kwi-ABC Motsepe League.

“Leli qembu elinenkani” liphokophelele esigabeni esikhulu sebhola laseNingizimu Afrika ngokungena kwi-Nedbank Cup.

Ngesonto elizayo bazovivinya isipiliyoni sabo uma sebebhekene ne-Free State Stars edlala kwi-PSL kowe-Nedbank Cup Challenge ngomhlaka-13 kuNhlolanja.

Kodwa iqembu alinayo inkundla efanele futhi ayikho inkundla enotshani endaweni yonke yase-Alfred Nzo.

Omasipala bendawo bavamise ukwakha izinkundla zemidlalo ezibiza izigidi zamarandi futhi nezidinga ukulungiswa okuncane.

Inkundla yezemidlalo yeSinenkani EmaXesibeni ingenye yenkundla enezinkundla zebhola lomnqakiswano, i-basketball, ithenisi kanye nenkundla abazenzele yona yebhola likanobhutshuzwayo.

Lezi zikhungo zivame ukusetshenziselwa izinhloso eziningi zokusingatha imidlalo yokusubatha neminye imicimbi yezemidlalo yezikole zasendaweni.

Likhungathekiswe yilokhu kanye noxhaso oluncane, leli qembu liphoqeleke ukusebenzisa inkundla yezemidlalo eseThekwini noma ese-East London kanti abalandeli balo angeke bekwazi ukukhokhela ukufika lapho.

Lokhu kwenzeke ngesonto eledlule ngesikhathi i-PSL ivuma ukuthi kusetshenziswe inkundla yezemidlalo eseNyuvesi yaseWalter Sisulu eMthatha ukuze i-Sinenkani FC isingathe umdlalo wayo ne-Free State Stars kowe-Nedbank Cup Challenge.

Ukungena kwabo kwi-Nedbank Cup kuyisikhuthazo esibalulekile kubantu abasha kwezinye zezindawo ezimpofu kakhulu eNingizimu Afrika.

Leli qembu lithathe izinhliziyo zabantu baMampondo, AmaXesibe kanye naMaBhaca abajabulela ukubona iqembu labo lidlala esigabeni esiphezulu.

Okhulumela iSinenkani FC uLixolile Petela uthe: “Njengeqembu kuyasijabulisa ukuthi i-PSL igcine isigunyazile ukuthi sisebenzise inkundla yase-WSU njengendawo yethu yomdlalo wasekhaya. Sifisa ukubonga (unompempe osewathatha umhlalaphansi kwi-PSL) u-Ace Ncobo ngeqhaza lakhe elibalulekile ekwelulekeni iqembu ngokumele kwenziwe”.

Scrolla World Cup Quiz