Iqembu lebhola labesifazane baseMelika seliyinqobile impi yokuthi kumele bakhokhelwe ngokulingana

Dylan Bettencourt

Inhlangano yebhola yaseMelika (USSF) isinikeze abesifazane kanye nabesilisa beqembu lebhola izinkontileka ezifanayo ukuze balwele ukukhokhelwa ngendlela efanayo emidlalweni yabo.

Izwe ngalinye linenyunyana yalo kanye nomthetho wabo wabasebenzi othi akunasibopho sokuthi imigomo yezinkontileka kumele ilingane, kodwa indlela abazokhokhelwa ngayo iyona abavumelane ngayo.

Amaqembu ebhola esayidini labesifazane kanye nelabesilisa kumele basayine inkontileka entsha nezinyunyana zabo njengoba imigomo yenkontileka yabesilisa yaphela ngonyaka wezi-2018 kanti eyabesifazane iyaphela kulo nyaka ngoZibandlela. 

Kwisitatimende i-USSF ithe “indlela eya phambili yekusasa lebhola ukuthi kumele bakhokhelwe ngokufana womabili amaqembu amele izizwe.”

Inhlangano iqhubeke yathi isiphakamiso sokukhokhelwa kwawo amasayidi womabili kuzobenza kube ibona abadlali bebhola abakhokhelwa kakhulu emhlabeni wonke ngesikhathi bevumela amalungiselelo emidlalo aqhubeke.

Isayidi labesifazane baseMelika abaseqopheleni eliphezulu kade baqala ukuyilwa lento yokuthi kumele bakhokhelwe ngokulingana emidlalweni yabo, ngesikhathi abadlali abambalwa bethathela inhlangano i-USSF izinyathelo ngokomthetho ngesikhathi bekhokhelwe imali encane kunale ababevumelane ngayo. Iqembu lamangalela cishe imali eyizigidi ezi-900 zamarandi kanye nenhlawulo yezigidi ezingama-45 zamarandi okuyinzalo yamacala.

Noma kunjalo, ijaji lachitha icala ngoNhlaba ngonyaka wezi-2020, lasho ukuthi abesifazane bayanqaba ukukhokhelwa ngendlela ethi kumele badlale ngaphambi kokuba bakhokhelwe njengoba abesilisa bakuvuma lokho. Abesifazane ababeka izinsolo zokubandlululwa ngendlela okusetshenzwa ngayo bavunyelwa ukuya ekuqulweni kwecala elizoqala ekuqaleni konyaka ngowezi-2022.

Iqembu labesifazane laseMelika seliwine kwindebe yomhlaba amahlandla amane ahlukene kanye nezindondo zegolide ezine kuma-olimpiki.

Ukudlala okuseqopheleni eliphezulu kwabesilisa kwagcina ngendebe yomhlaba yangowezi-1930 ngesikhathi befika kowandulela amanqamu.

Umthombo wesithombe: @TheWashingtonPost

Izihloko zakamuva