Iqembu elingase libuse e-Western Cape kwelikazwelonke oluzayo

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli Wezepolitiki

Umfelandawonye omusha wamaqembu amnyama nelamakhaladi e-Western Cape ubeka engcupheni amandla e-DA kulesi sifundazwe.

I-DA ivamise ukuziveza njengelinye lamaqembu ambalwa akhula njalo uma kunokhetho.

Iqophe ukwenza kahle kakhulu ngo-2014 lapho eyathola khona amavoti angu-22.23% kuzwelonke kanye no-57.26% e-Western Cape.

Yize uhlu lwabavoti lukhule ngabavoti abangeziwe phakathi kuka-2014 no-2019, isabelo se-DA samavoti likazwelonke sehle ngamavoti angaphezu kuka-460,000, sisuka ku-22.23% saya ku-20.77%.

Enkabeni ye-DA e-Western Cape, ukwesekwa kweqembu kwehle kusuka ku-57.26% ngo-2014 kwaya ku-52.4% ngo-2019.

Pho konakelephi kwi-DA?

Indawo enkulu engaboni ngaso linye ne-DA emadolobheni amaningi ase-Western Cape kube indawo yamavoti amakhaladi.

Ivoti lamaKhaladi – edinwe umthetho we-ANC – elaletha iKapa kuHelen Zille ngo-2006 kanye ne-Western Cape ku-DA ngo-2009.

Selokhu i-DA yathatha izintambo ku-ANC, ukuphatha kahle nokulethwa kwezidingo kubantu bendawo abamhlophe eKapa nasemadolobheni ahlukene esifundazweni bekwenzeka ngendlela eqondile.

Kodwa emalokishini abantu abamnyama nasezindaweni zamaKhaladi kusalokhu kugcwele ubugebengu, izidakamizwa, ukuntuleka kwemisebenzi kanye nokungalethwa kwezidingongqangi.

Izigidi ezahlala emijondolo ngo-2006 zisahlala emijondolo ngo-2024.

Ukungajabuli ezindaweni zamaKhaladi kwabangela amaqembu ezepolitiki esifunda avivinya amandla awo okokuqala ngqa ngesikhathi sokhetho lohulumeni basekhaya lwango-2021.

Kulolo khetho i-IEC yamemezela omasipala abangu-12 esifundazweni njengabamisiwe, kungekho nelilodwa iqembu elikhulu elithole iningi elicacile.

Ukukhonya kwe-DA bekuphonselwe inselelo kwaze kwaphoqeleka ukuthi ibuse ngokubambisana nala maqembu ezifunda.

Eminyakeni engu-20 yokuqala yombuso omusha, i-DA ne-ANC babengamaqembu amakhulu e-Western Cape.

Kusukela lapho, amaqembu afana ne-Good Party kaPatricia de Lille, i-Patriotic Alliance (PA) kaGayton McKenzie kanye ne-EFF kaJulius Malema achithe konke lokho.

Ukwengeza kulokhu ukuvela kwamaqembu amancane afana ne-Independent Civic Organisation of SA (Icosa), i-Al Jama-ah, Cape Colored Congress (CCC), i-Plaaslike Besorgde Inwoners (PBI) kanye ne-Breedevallei Onafhanklik (BO).

Kuyinhlanganisela eyathusa i-ANC ne-DA okhethweni lokuchibiyela kuso sonke isifundazwe, i-PA ihlanganiswe eGeorge. Muva nje umfelandawonye we-PA ukhiphe i-DA endaweni yezicebi yase-Plettenberg Bay (kuMasipala waseBitou).

UMcKenzie kanye nomfelandawonye wakhe manje sebefuna umasipala waseGeorge.

Njengoba sekusele izinyanga ezimbalwa kube nokhetho lukazwelonke nolwezifundazwe, umfelandawonye we-PA, i-ANC, i-EFF kanye ne-Good Party unamandla okwenza i-DA ibe ngaphansi kuka-50%, okusho ukuthi i-Western Cape ingase ibuswe ngomfelandawonye.

#TheRoadTo2024

Esithombeni esingenhla: I-DA iphelelwa amandla e-Cape, kodwa ngubani ozophatha isifundazwe?

Umthombo: X

Izihloko zakamuva