Iphoyisa lesifazane lisize ukubelethisa umama oneminyaka engama-23 ubudala esiteshini samaphoyisa

Doreen Mokgolo

Iphoyisa uSayitsheni uWinner Morudu waqeqeshelwa ukuba ngumhlengikazi kodwa esikhundleni salokho waba yiphoyisa ngoba akakwazanga ukuthola isikhala emsebenzini wakhe ayewuthanda futhi ewufundele.

Kodwa manje, eminyakeni engama-20 kamuva, ukuqeqeshwa kwakhe kwezokwelapha kube wusizo, endaweni engajwayelekile ngesikhathi ecelwa ukuba abelethise owesifazane egumbini lemihlangano lesiteshi samaphoyisa e-Roedtan ngaphandle kwase-Modimolle, e-Limpopo.

Umama obekhulelwe oneminyaka engama-23 uye emtholampilo wendawo, wathola ukuthi akusebenzwa ngezimpelasonto. Bezingekho izithuthi zeziguli ebizikhona ukuthi zimyise esibhedlela. Yilapho anqume khona ukuya esiteshini samaphoyisa sendawo.

uSayitsheni uMogoru uthe uthole ucingo luvela kozakwabo wesilisa emtshela ukuthi akeze esiteshini ngokushesha ngoba kukhona owesifazane okhulelwe ongabeletha noma yinini.

“Manje bese kuyisikhathi sokuthi ngisebenzise kahle ukuqeqeshwa kwami kobuhlengikazi nabezimo eziphuthumayo,” esho.

“Ngiphuthume ekhaya ngathola ingubo, isikelo, insingo kanye nekhithi ngaphambi kokuya esiteshini.”

Uthathe lo wesifazane wamfaka egumbini elingasese.

“Ngimyalele ukuthi ehlise umoya alandele imiyalelo yami. Amanzi akhe aqhumile ngesikhathi ngizilungiselela,” kusho yena.

“Ngimtshele ukuthi akaphushe kwathi kungekudala kwatheleka ingane yentombazane enempilo.”

Uthe ubengasakwazi ukulinda isithuthi seziguli wabe esemsiza lo mama ukukhipha i-placenta.

“Ngesikhathi kufika isithuthi seziguli, umama nengane bebephephile,” kusho usayitsheni.

“Bengithandaza ngaso sonke isikhathi ukumbelethisa ngendlela ephephile. Bengingafuni ukuphendula uma kukhona okungahambi kahle.”

Kodwa konke kuhambe kahle. Esiteshini sakhe samaphoyisa, uSayitsheni uMorudu unconywe njengeqhawe.

Izihloko zakamuva