Iphoyisa lesifazane lidubule umyeni walo labe selizidubula nalo

Everson Luhanga

Ucingo lokuqala alitholile uMatimba belumazisa ukuthi udadewabo ukhiyele umyeni wakhe ngaphandle kwendlu.

Ucingo lwesibili alitholile ngemuva kwamahora amabili, libe selibika ukufa.

Kubukeka sengathi unkosikazi udubule umyeni wakhe ebhavini wabe esezidubula naye endlini yabo e-Rabie Ridge ngaseThembisa, e-Ekurhuleni.

UBrenda Nkuna nomyeni wakhe, uChancy Nkuna, bashone bobabili kulesi sigameko.

Umfowabo kaBrenda, uMatimba Nukeri, uyiphoyisa elisebenza e-Limpopo. Uthe uthole ucingo luvela kuChancy ntambama, emcela ukuthi afonele uBrenda amvulele.

“Uzivalele endlini wenqaba ukuvulela umyeni wakhe ngabo-3 ntambama,” kusho uMatimba.

“Umyeni wakhe ungitshele ukuthi uzophula isicabha uma engamvumeli angene.”

UMatimba uthe wazise umama wakhe ngalolu cingo. Kube sekuthulakala isikhathi esithile, kwathi cwaka.

Kuthe kusenjalo, wafonelwa iphoyisa ebilesendaweni yesigameko limtshela ukuthi esuke e-Limpopo eze e-Gauteng njengoba udadewabo nomyeni wakhe sebeshonile bobabili.

“Kumele ngivume ukuthi kwakungekho ukuthula emndenini kadadewethu,” kusho uMatimba etshela i-Scrolla.Africa.

“Kukaningi ekhuluma ngezimpi kodwa wayengitshela ukuthi bakuxazululile ukungezwani kwabo.”

Ubalule isibonelo sikadadewabo enqaba ukuya emcimbini womfowabo welobolo e-Limpopo ngoba babelwa kakhulu.

“Kodwa umndeni wamncenga wajoyina thina sonke,” kusho uMatimba.

Umfowabo kaChancy ongasekho, uJackie Mathonsi, uthe lezi zithandani bese zineminyaka engaphezu kweyi-15 zishadile futhi zijabule.

“Yebo, bezikhona izingqinamba kodwa yonke imindeni iyadlula kulokho. Indlela abashone ngayo ishaqise imindeni yomibili,” kusho yena.

UJackie uthe umfowabo wajoyina i-SAPS ngowezi-2003 futhi ubeyindoda enokuthula.

“Kuyishwa elikhulu ukuthi izimpilo zabo zigcine ngesihluku ngale ndlela besenezingane nekusasa ndawonye.”

Izihloko zakamuva