Iphoyisa eliboshelwe ukubulala amalungu omndeni ngenhloso yokuthola imali

Everson Luhanga

NgoLwesine ntambama, uRosemary Ndlovu ume phambi kwenkantolo ukuzofaka isicelo sakhe eNkantolo eNkulu yase-Palmridge.

Ubeziphethe ngomoya ophansi, kodwa icala bese livele libambezelekile ngoba ubesegula ngenxa yengcindezi.

Ubhekene necala lokubulala amalungu omndeni wakhe, nokuthola imali yemishwalense yabo yomngcwabo.

“Anginacala,” etshela ijaji. Kodwa uma inkantolo icabanga ngenye indlela, uzongena emlandweni njengomunye wababulali abaningi baseNingizimu Afrika abacophelelayo futhi abanobuqili.

URosemary wajoyina umbutho wamaphoyisa eminyakeni engaphezu kweyi-15 edlule. Abaphenyi bathi ngemuva kweminyaka eyisikhombisa, ngoMbasa wezi-2012 waqala isenzo sokubulala ngenhloso yokuzuza izizumbulu zemali, wase ebulala umzala wakhe, uMadaka.

Eminyakeni eyisithupha elandelayo, kusolwa ukuthi wabulala udadewabo u-Audrey, umshana wakhe uBrilliant, umshana wakhe uZanele, nesoka lakhe, uMaurice Mabasa, ukuze athole imali yomshwalense ongama-28 ebalelwa kwizigidi ezingu-R1,38. 

Uphinde asolwe ngamacala amaningi okuzama ukubulala nokwakha uzungu lokubulala. Kusolwa ukuthi waqasha izinkabi ukuba zibulale odadewabo ababili, umama wakhe kanye nabaseshi bamaphoyisa ababemuphenya.

Iphoyisa eliqale lathola umkhondo wamacala okusolwa ngawo uNdlovu empeleni kwakungumphathi wakhe wesiteshi samaphoyisa e-Tembisa South, uColonel Nthipe Boloka.

Ngowezi-2018, impimpi yamaphoyisa yaya kuColonel Boloka, yamtshela ukuthi uNdlovu umcele ukuthi abulale umama wakhe, kanye nodadewabo, uJoyce, nezingane ezine zikaJoyce nengane yakhe.

UColonel Boloka udlulisele imininingwane ophikweni lwezobunhloli esifundazweni sase-Gauteng. Okuyilapho okusungulwe khona iqhinga lokucupha uRosemary.

Ngehora le-3 ekuseni mhla zi-7 kuNdasa wezi-2018, amaphoyisa amahlanu ahlangana nezimpimpi ezimbili ezazizenza izinkabi enxanxatheleni yezitolo e-Ekurhuleni.

Izimpimpi zahlela ukuhlangana noRosemary ukuze akwazi ukubakhombisa indlu kaJoyce, afuna bayishise.

Amaphoyisa afaka ikhamera yedeshibhodi eyimfihlo emotweni yezinkabi, abe esetshala iphoyisa elilodwa elingabonakali ukuthi lizenze enye inkabi.

Iqembu labe selilanda uNdlovu esibhedlela i-Carstenhof. Wayengene lapho ukuze azinike i-alibi. Wayehlela ukuhamba nezinkabi ayokhomba indlu kadadewabo, bese ebuyela esibhedlela futhi ngesikhathi sokubulawa kwalaba bantu.

Engazi ukuthi kunento yokuqopha, waqala ukuxoxa ngetulo lokubulala izihlobo zakhe eziseduze nezinkabi, okuyilapho izimoto ezimbili zamaphoyisa zazilandela ngemuva kodwa zingabonakali.

Ngesikhathi eboshwa, kuthiwa uNdlovu wethuka kuqala, wase ebuyela esimweni sakhe sokuzotha ngokwemvelo. Wawaphika amacala, futhi ulokhu eqhubekile nokuthi umsulwa kusukela lapho.

Scrolla World Cup Quiz