Inzima impilo kubafundi abaphoqeleka ukufunda ngaphansi kwamakhaza

Lubhalwe nguSongeziwe Mapukata

Iminyaka eminingi abafundi basezikoleni zase-Eastern Caoe kudingeke ukuthi babhekane nesimo sezulu esibandayo kanye nemvula nsuku zonke ngisho nangaphakathi emagunjini okufundela.

Izikole zisesimweni esibi njengoba zibhidlikile ngenxa yemvula enamandla engena kalula futhi nezikole azibiyelwe okubeka engcupheni ukuphepha kwabafundi esikoleni.

Isikole samabanga aphansi iLuthambo isendaweni yase-Zixambuzi e-Ngqeleni esifundeni sase-OR Tambo kanti isikole samabanga aphansi iKulokombo ise-Centane ngaphansi kukaMasipala wesiFunda i-Amathole.

ENgqeleni, iLuthambo okuyisikole samabanga aphansi sakhiwa ngo-2008 kanti amagumbi ambalwa esikoleni akhiwe ngezitini nokhonkolo.

Ngokuhamba kweminyaka amagumbi aqala ukonakala kakhulu kangangokuthi abafundi babefaka izibhakela zabo bedlala ngalo udonga, bebhoboza izimbobo esakhiweni.

Kuze kube manje, Sekuvuleke izimbobo ezinkulu odongeni.

“Izimbobo ezisezindongeni zinkulu kangangokuthi ngesikhathi ufundisa ubona amaphepha endiza emoyeni kwelinye lamagumbi, abanye abafundi bayamemezana babolekane imsizi.

“Balunguza kulo mgodi omkhulu ohlukanisa amagumbi bese bememeza noma yini abayifunayo ngaleso sikhathi kuphazamise ikilasi lonke ngesikhathi sokufunda,” kusho uthisha.

Othisha bakuzo zombili lezi zikole bavumile ukukhuluma ne-Scrolla.Africa ngaphandle kwemibandela yokungadalulwa amagama abo ngoba besaba ukuthi bazolahlekelwa yimisebenzi kanye nokuhlukunyezwa ngenxa yokukhuluma ngokuhluleka kukahulumeni kanye nokuphendula kungafanele.

“Njengoba kunezimvula ezinamandla muva nje ikakhulukazi kuleli sonto, kuba idlanzana labafundi abafika esikoleni. Ngoba bebephuma emakhaya abo kunganethi mhlawumbe kunethe sebesendleleni,” kusho omunye wothisha. 

Khonamanjalo, ngo-2017 kwatheleka usonkontileka wase-Centane esigodini sase-Amathole esikoleni samabanga aphansi e-Kulokombo wadiliza ibhilidi elilodwa ethembisa ukuvusa elinye, kodwa wangabe esawuqeda umsebenzi wase enyamalala.

“Ngenxa yokushoda kwamagumbi, sihlanganise amabanga amabili ekilasini elilodwa, sifake ibanga lesibili nelesithathu, elinye sifake u-Grade 2 no-Grade 3. Ngesonto eledlule, ikilasi likaGrade 2 no-3 liwile. Manje asazi ukuthi sizokwenzenjani ngabafundi,” kusho uthisha.

“Kulelo gumbi elihlala abafundi bebanga lesibili nelesithathu lisebenza njengekhishi. Manje sinesimo lapho phakathi nokufunda kuphinde kulungiswe ukudla. Ukugxila kwezingane kuphuma ngefasitela ngempela kunzima ukufundisa kulezi zikole.”

I-Scrolla.Africa ifinyelele eMnyangweni wezeMfundo wesifundazwe ukuze uphawule. Okhulumela uMnyango uMalibongwe Mtima uvumile ukuthi bayasazi isimo sase-Ngqeleni.

“Inkinga ngalezi zikole ukuthi ngokomthetho abafundi abavunyelwe ezikoleni zamabanga aphansi kumele babe ngu-125. Isikole sinabafundi abambalwa kakhulu.,” kusho uMtima.

Isithombe esingenhla: Izimbobo odongeni esikoleni samabanga aphansi

Izihloko zakamuva