Inyama ivuka ogqokweni ngobukhosi eKZN

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane Intatheli yeziNdaba zoMdabu

Inyama ivuka ogqokweni KwaZulu-Natal njengoba sekukhona isizwe esifuna ukuba neSilo saso kwelikaMthaniya.

Njengoba i-Scrolla.Africa, sisanda kubika abesizwe saseNhlangwini Ogwini sebeqale phansi bafuna ukuba neSilo sabo.

Lokhu kuphinde kwahlaluka emcimbini wehlambo walesi sizwe.

Eminyakeni embalwa edlule kunezizwe ezimbalwa kubalwa nesakwaDlamini ezaphonsela inselelo ubukhosi bukaZulu, udaba lwaze lwayakwiKhomishini yafike yaluchitha.

Le khomishini yasungulwa ngo-2003 ukuze ilalele izicelo zalamakhosi.

Namuhla ezimbili zalezo zizwe zisalwela ukunakwa ngokomthethosisekelo wobukhosi bazo obungokomlando.

Bathi ilungelo labo lokubusa nokuhlonishwa kwesikhundla sokhokho babo emphakathini alixabene neNgonyama kaZulu ekhona manje.

Ngo-2007, amaHlubi ngaphansi kweNkosi uLangalibalele II kanye nabantu baseNhlangwini ngaphansi kweNkosana uMelizwe Dlamini ongasekho oGwini oluseNingizimu yeKwaZulu-Natal bagcizelela ukuthi bayimibuso esemthethweni ngaphakathi KwaZulu-Natal.

Ngo-2009, ikhomishini kaNhlapo eyayiholwa iJaji uThandabantu Nhlapho yazichitha izicelo zabo futhi yamemezela ubukhosi bakaZulu.

Kodwa lezi zizwe ezimbili zizimisele ngokuthi imibuso yazo yaziwe.

AmaHlubi asalinde iNkantolo eNkulu yaseGoli ukuthi ikhiphe isinqumo ngecala alivulile ngokumelene nokutholwe ikhomishini kaNhlapo.

NgoMgqibelo odlule isizwe sakwaDlamini sathi sifuna ubukhosi baso buhlonishwe.

INkosana uDY Dlamini utshele abebehambele lo mcimbi ukuthi iNkosana uNqalabutho Dlamini ongene esihlalweni sobukhosi ngemuva kokudlula emhlabeni kukayise iNkosana uMelizwe uyiSilo sabo.

  https://izindaba.scrolla.africa/abasenhlangwini-basalwa-eyokufuna-ukuba-nesilo-sabo/ .

“UyiSilo sethu futhi asikaze sikhothamele iSilo samaZulu. Asisifuni iSilo samaZulu lapha eNhlangwini kwazise asikaze sibe nobudlelwano naso. 

Isizwe sakwaTembe ngaphansi kwenkosi uMabudu Tembe sawahoxisa amagama aso sakha ubudlelwano obuqinile neSilo samaZulu esakhothama uZwelithini kaBhekuzulu.

Phakathi kwezizwe ezafaka izicelo zobukhosi KwaZulu-Natal kubalwa uMzondeni Alfred Hlongwane (isizwe samaNgwane), uSD Mngomezulu (isizwe sakwaMngomezulu), uMboneni Absolom Mavuso (isizwe samaNgwane), uMelizwe Zeluxolo Dlamini (isizwe saseNhlangwini), uMabhudu Israel Tembe (amaThonga), uMbhekeni Shadrack Ndwandwe (isizwe samaNguni), uMichael Mfanafuthi Miya (isizwe samaZizi), uDumisani Elias Msomi kanye noVusimuzi Andries Madlala.

Esithombeni esingenhla: Prince Nqalabutho kaMelizwe Dlamini kanye noLangalibalele II of AmaHlubi Kingdom eKZN

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva