Intukuthelo iyanda phezu kwezingqwembe zomkhankaso we-DA e-Phoenix – kodwa ngabe lokhu kungamanga yini?

Celani Sikhakhane

I-Democratic Alliance KwaZulu-Natali ibize umhlangano ophuthumayo mayelana nezingqwembe zomkhankaso wokhetho nokuyinto esuse umsindo ezinkundleni zokuxhumana.

Lezi zingqwembe zinezinkomba ezingezona zodlame lwangoNcwaba lapho amalungu emiphakathi yamaNdiya nama-Afrika abambana khona ngezihluthu. Amaphoyisa adalule amagama abantu abangama-36 ababulawe ngokudutshulwa noma ngokugencwa ngesikhathi kwenzeka lokho okubizwa ngokuthi yisibhicongo sase-Phoenix.

Iningi lalabo ababulawa beliqhamuka emalokishini aKwaMashu, e-Amaoti, eNanda kanye naseBhambayi.

Esinye isikhangiso sifundeka kanje: “I-ANC inibize ngababandlululayo” ngenkathi esinye sithi: “I-DA inibiza ngamaqhawe”.

Umholi we-DA ongathandanga ukudalulwa uthe izingqwembe lezi zingamanga, kodwa ziyasilimaza isithunzi seqembu kakhulu.

“Sidinga ukwenza uphenyo ukuze labo abenze lokhu balethwe phambili babhekane nomthetho. Bonke abaholi beqembu kubandakanya nomholi wesifundazwe, uFrancois Rodgers, basemhlanganweni ophuthumayo wokudingida lolu daba,” esho.

Umbhali noyintatheli yomsakazo u-Eusebius Mackaiser ubhale ku-Twitter wathi imiyalezo evela kulezi zingqwembe iveza ulibofuzo lwangempela lwe-DA.

Omunye umsebenzisi we-Twitter ubhale wathi: “Indawo yase-Phoenix Kwa-Zulu Natali, eThekwini lapho esabona khona abantu abaMnyama bebulawa amaNdiya i-#PhoenixMassacre ne-Democratic Alliance ikwenzile lokhu. Yazi i-DA yakho!! ”

Omunye umsebenzisi we-Twitter ubhale ukuthi: “Bazi kahle ukuthi ngobani abababiza ngamaqhawe nokuthi yini ngempela eyenziwe yila “maqhawe” kubantu abamnyama ku-#PhoenixMassacre”.

Ilungu le-DA ePhalamende uGhalleb Cachalia uvikele labo abathathe izinyathelo e-Phoenix. “Ngenxa yokuthi abahlali bebevikela abantu nempahla yabo kubaphangi begqugquzelwa ngabavukeli? Ngoba i-DA ibibasekela? Yebo, yi-DA leyo – evikela abantu abahlaselwayo futhi eqinisekisa amalungelo abo uma umthetho ungekho”.

Umholi we-DA eKZN uFrancois Rodgers akatholakalanga ukuba aphawule.

Izihloko zakamuva