Intsha ihlanze ibhishi laseSea Point

USuku lweNtsha: Uhlelo lobuholi buka-Miss Earth South Africa luhlanganyele neqembu labafundi abashisekayo – benza umsebenzi oncomekayo ebhishi lase-Sea Point eKapa.

Kubukeka sengathi umhlaba usubonile ukuthi izilwandle zakuleli zidinga ukunakakelwa ngokwengeziwe kulo nyaka njengoba abadidiyelii bamafilimu nabadwebi basemgwaqeni benza uhambo lokuhlanza amabhishi olunqamula izwe lube into ehamba phambili kuleli.

Ngemuva komgubho wosuku lomhlaba wezilwandle i-“Changing the Tides”, uhlelo lobuholi buka-Miss Earth South Africa kanye ne-Southern Sun bahlanganyele nethimba labaholi bakusasa ukubhekana nalo msebenzi.

Abafundi ababalelwa ku-70 base-Cape Peninsula University of Technology (CPUT), i-Visions of Change, i-Ardagh Glass Packaging kanye ne-Skin Renewal bahlangane ndawonye ukuze baqinisekise ukuthi ulwandle oluhle lase-Sea Point alinawo udoti.

Ukuhlanza amabhishi kuhlezi kuyimbangela yokugubha into encane kodwa ebalulekile kubantu nasemhlabeni wonkana. Kuyamangaza ukuthi lezi zenzo ezilula zingahlanganisa kanjani abantu ziphinde zakhe ubuhlobo obujulile endaweni esihlala kuyo.

Kodwa kumele singalubukeli phansi uhlelo lobuholi womncintiswano wonobuhle ka-Miss Earth.

Lumayelana nokungaphezu kobuhle nobukhazikhazi. Lusebenza njengenkundla yokuhlanganisa abesifazane abasebasha ukubanikeza amandla okuba izakhamizi eziqaphelayo, abenzi boshintsho kanye nabaholi bomphakathi, kubika i-Good Things Guy.

Isikhulu sezemfundo ohlelweni luka-Miss Earth South Africa, u-Ella Bella Constantinides-Leite ugcizelele ukubaluleka kwezinhlelo ezifana nalezi.

Uqhakambise ukubaluleka kokunakekela nokuvikela ingcebo eyigugu yomhlaba wethu okubalwa ulwandle, umhlaba kanye nezilwane.

“Ngokubandakanya abantu abasha emizamweni yokuhlanza indawo asibonisi nje kuphela ukuzibophezela kwethu emhlabeni kanye nolwandle kodwa sibonisa ukuzinikela kwethu ekwakheni umphakathi onamandla,” kusho uConstantinides-Leite.

Njengoba ubuholi buka-Miss Earth South Africa bugubha iminyaka engu-20 yasungulwa kulo nyaka, ukuhlanza ibhishiobekuhlanganyelwe kusebenza njengento encane kodwa enenjongo yokuzibophezela kuleminyaka engamashumi amabili ikhona.

Luhlanganiswe nguMbhali we-Staff

Esithombeni esingenhla: Ukuhlanzwa kwe-Sea Point Beach

Izihloko zakamuva