Intsha idinga ukwesekwa kwezamabhizinisi

Thabiso Sekhula

Le inkulumo enkulu okungelula ukuthi kukhulunywe ngayo. Njengoba kunzima ukuphila ngesibonelelo sika-R350 kungani singakhi ezinye izindlela ezizosimamisa abantu bakithi bazimele?.

Engikushoyo nje ukuthi uma sinemali eyanele yokwethula usizo lwe-Covid kubantu kungani singakhi izimali zokunikeza amabhizinisi amandla okuqasha abantu ngezinga eliphezulu.

Abantu bakuleli bahlakaniphe kakhulu kanti uma ubheka amakhasi ezinkundleni zokuxhumana afana ne-BrownSense lapho abantu bekhangisa ngamabhizinisi abo, baningi esingafunda kubo. Asinabo sonke omalume abacebile ngakho-ke sidinga omalume ezindaweni ezifanele ukuze sithole ukuqeqeshwa noxhaso.

Uma singavuma ukuthi ibhizinisi liyindlela yethu yokuphuma kulobu bubha, kungani kungabonakali okwanele ukwenza abantu bakuleli babe phezulu ezimbonini zabo.

Ngesonto eledlule i-Scrolla.Africa ibike ukuthi abanikazi beziphaza abasekho  esifundeni sase-Mopani e-Limpopo futhi umnotho weziphaza udunwa abantu abaphuma emazweni angaphandle. 

Njengoba imakethe yokudla ebalulekile kangaka yenza imali engaka kungani singadali amathuba okutshala imali ukuze abantu bathuthuke. 

Sihlezi asenzi lutho, kodwa elakuleli liphethe igolide elifiswa amanye amazwe.

Akekho ozolahlekelwa ngaphezu kwabantu. Imiphakathi yethu isiphenduke izindawo zempi ngenxa yokuthi abantu baphelelwe ithemba.

Ngisho nezigodi ezinokuthula zizoyeka ukuba nokuthula uma abantu sekufike lapho bekhathala khona. Ukuba semandleni nokuyekela abantu bakithi bewele kulobu bumnyama nesiphithiphithi noma uhlale nje kungekho amathuba aphusile owaletha kumabhizinisi amancane, kusho ukuthi awuyena owakuleli kodwa uyisitha kubantu.

Izihloko zakamuva