Intatheli iphazanyiswe yinja ngenkathi yethula izindaba ngaphandle kwase-Moscow

Arthur Greene

UNadezhda Serezhkina intatheli yesiteshi kumabonakude wase-Russia i-MIR 24, uqale umbiko wakhe ojwayelekile ngaphandle e-Moscow mayelana nesimo sezulu esimnandi sentwasahlobo – kodwa isilwane esithile besinezinhlelo zaso.

Kwividiyo esisabalele njengamanje, lesi silwane sigxumele ohlakeni sahlwitha umbhobho onemibala egqamile kaSerezhkina esandleni sakhe, sabaleka nawo ngesikhathi uSerezhkina esilandela.

Ngenkathi le ntatheli yezindaba ibonakala esikrinini ithukile futhi imangale ngokusanda kwenzeka, osebenza ngekhamera usheshe wacabanga ukuqopha konke obekwenzeka, ngoba uyayazi into efanelekile ukuvela kumabonakude.

Ividiyo ibe iziveza intatheli engayibonanga into ehlekisayo kulokhu okwenzekile.

Ngemuva kwemizuzu embalwa, izindaba zibuyele emuva kuSerezhikina, obesebonakala ethinta inja ebibukeka izithobile kunakuqala.

Intatheli ibe isiwuthatha umbhobho wayo obusunophawu lokulunywa olubonakalayo, wabe esazisa ababukeli ukuthi bekwiyinja yesifazane egama linguMartin ebithathe umbhobho.

Isiteshi sithe uMartin uyinja “enomusa futhi ekhonze ukudlala” kanti uSerezhkina uhlela ukumvakashela ngenhlolokhono elandelayo.

Izihloko zakamuva