Intando yeningi yomthethosisekelo waseNingizimu Afrika isengozini, kuxwayisa uRamaphosa

Toby Shapshak

Ukudala udlame nokuphanga kuleli sonto eledlule kubeke intando yeningi yomthethosisekelo waseNingizimu Afrika engcupheni futhi kwakhelwe ukuvusa “uthuthuva oludumile”, kusho uMengameli uCyril Ramaphosa.

Ekhuluma nezwe ngoLwesihlanu ebusuku, uRamaphosa uthe lezi zidubedube ziyingxenye yokuhlaselwa “okuhlelwe kahle” ezweni lethu.

“Ngezindaba ezingamanga nangolwazi olungelona iqiniso, bazame ukubhebhethekisa udlame. Bafuna ukuxhaphaza abampofu nabasengozini ukuze bazuze bona,” esho. “Ukungazinzi okukhona njengamanje kuphula umthetho ngqo. Lezi zenzo kuhloswe ngazo ukudala ukungazinzi kwezenhlalo, kunciphise kakhulu umbuso wentando yeningi kanye nomnotho wethu.”

Iningi lodlame beluse-Gauteng nase-KZN, lapho kubikwe khona amacala ayi-180. Esontweni eledlule kucekelwe phansi izinxanxathela zezitolo eziyi-161, izindawo zokugcina izimpahla eziyi-11, amafemu ayisishiyagalombili nezindawo eziyi-161 zotshwala, kusho yena.

Kuze kube manje bangama-212 abantu asebeshonile, kwaboshwa abaphangi abayizi-2 550.

“Imigwaqo nokwakhiwa kuthwala izibazi zonya. Kodwa okuthusa kakhulu wukuthi kube nomthelela ongakanani ezimpilweni zabantu,” engeza. “Isibalo sabantu sizothatha isikhathi eside ukulungisa.”

URamaphosa uthembise ukuthi “uzobathola labo ababhebhezela lolu dlame” “ngokucekelwa phansi kwezomnotho” abakwenzile ezweni. Ubekhuluma e-Union Buildings ngemuva kokuhambela Kwamashu, eMobeni, eMlazi nase-Springfield eThekwini.

“Sizoyicisha imililo, futhi sizokuqeda nya lokhu kuqubuka kwalo mlilo. Sizothathela isinyathelo labo ababase ilangabi nalabo abalisabalalisile,” esho.

“Ngeke singazikhandli ekuletheni labo bantu ukuba babhekane nengalo yomthetho.”

Uvumile ukuthi abezokuphepha bebehambe ngezinyawo ezingezona futhi wathi ugunyaze ukuthunyelwa kwamalungu e-South African National Defence Force ayizi-25 000 ukuxhasa umsebenzi wamaphoyisa.

Isithombe: @CyrilRamaphosa

Izihloko zakamuva