Inqwaba yezimpahla ezincolile igcwele esibhedlela sase-Matlala

Moyahabo Mabeba

Uma ukude kubukeka sengathi sekuphele izinyanga isibhedlela sase-Matlala silahliwe.

Isibhedlela sase-Limpopo sibukeka sengathi sizungezwe izintaba zemfucumfucu. Kodwa uma kuhlolisiswa kahle kuyacaca ukuthi empeleni le mfucumfucu izimpahla zeziguli ezingawashiwe esezihleli lapho amasonto amaningi.

Izakhamizi zithi iziguli zibhekene nezimo ezimbi njengoba izimpahla ezingcolile zitakelene lapho ezinyangeni eziyisithupha ezedlule. Izaba ukuthi amaloli osonkontileka okususa imfucuza aphukile.

Ngokusho kukaMakalakatje Phasha, usihlalo we-Sekhukhune Residents Forum, umphakathi ubukhathazekile ngokuthi uMnyango wezeMpilo esifundazweni uyaqhubeka nokukhokhela usonkontileka, yize kungekho zinsiza ezenziwayo.

“Ngemuva kwaso sonke lesi sikhathi umphakathi bekufanele wamukele izaba ezisilelayo ezixhasa izinsiza zombuso zokutakula abaphathi besibhedlela nosonkontileka,” kusho uPhasha.

“Iziguli ziphoqeleka ukuthi zilethe izimpahla zazo nezingubo zokulala njengoba isibhedlela singakwazi ukuhlinzeka abagulayo. Sesivele sizithumele izikhalo emnyangweni kodwa izikhalazo zethu seziwele ezindlebeni ezingezwa.”

Amalungu eforamu athi inkinga e-Matlala Hospital ibangelwa ukungaphathwa ngendlela kwesibhedlela njengoba umnyango ungakaqoki i-CEO efanelekile futhi isibhedlela singaphansi kokuphathwa kwezimenenja ezibambile.

Okhulumela umnyango, uNeil Shikwambana uzichithile izinsolo zokuthi izimpahla ezingcolile azikaze ziqoqwe izinyanga eziyisithupha.

UShikwambana uthe: “Umhlinzeki wezinsizakalo uqoqa izingubo okumele ziyowashwa kabili ngesonto. Umhlinzeki wezinsizakalo ubambezele ukuqoqwa ngoLwesine kodwa wakwenza ngoMgqibelo.”

UShikwambana uthe “UDkt uSarah Masola, oyi-Clinical Manager, yi-CEO ebambile.”

Lesi sikhundla sokuba yi-CEO sivuleke ngowezi-2019 sakhangiswa kodwa kwatholakala ukuthi akekho umuntu ofanelekayo.

“Isikhundla siphinde savulwa ngowezi-2020 kodwa le nqubo ayibanga isaphothulwa ngenxa yokwehliswa kwesabelomali nguMnyango wezeziMali,” esho.

Isishoshovu somphakathi uJohannes Mamabolo uthe cishe zonke izibhedlela e-Ga-Sekhukhune zisesimeni esibi.

“Izinhlaka zithi izibhedlela zidinga ukubhekelelwa ngokushesha. Abantu sebephelelwe yithemba ngohlelo lwezempilo,” esho.

Izihloko zakamuva