Inkulumompikiswano ngokuxhunywa kwezinwele ezikoleni 

Lubhalwe ngu-Everson Luhanga

Ngesikhathi amantombazane amaningi afunda ibanga lesishiyagalolunye kuya kumatikuletsheni efika esikoleni samabanga aphakeme iZitikeni e-Tembisa ngoMsombuluko nangoLwesibili anikezwe isinqumo sokuzikhethela ukuthi agunda izinwele zawo noma agoduke.

Abanye babafundi kudingeke ukuthi bagunde izinwele zabo khona emagcekeni esikole ukuze bakwazi ukungena emakilasini.

Abanye babedelela futhi besola izikhulu zesikole ngokuba nomona ngezinwele zabo ezinhle!

Kodwa noma kunjalo isikole sithe angeke sibamukele abafundi kuze kube izinwele zabo zilungisiwe.”

Udaba luqale ukushuba ngesikhathi abafundi abebehlezi ngaphandle kwesango lesikole bethi ngeke baye emakhaya noma bagunde izinwele zabo kuze kube isikole siyabavumela ukuthi bangene ekilasini. 

Omunye wabafundi uThelma Hololo uthe umthetho wokuziphatha wesikole awubandakanyi indlela yokugqoka nesitayela sezinwele. “Lento eyenziwa othisha yokusixosha esikoleni ngaphandle kokusixwayisa akwamukelekile,” kusho uThelma.

UThelma uthe abafana bakulesi sikole baphathwa ngendlela efanayo njengoba befika begunde noma isiphi isitayela, kodwa bayavunyelwa ukungena emakilasini. “Ngenxa yokuthi yithina mantombazane, kuyinkinga kubona,” kusho umfundi. 

Abazali bahlukene phakathi ngale ndaba. Abanye bathi abakwazi ukuvumela izingane zabo ukuthi ziye esikoleni nezinwele ezinde kanti abanye bathi azivunyelwe izingane zenze ezikuthandayo.

Kodwa umbuzo omkhulu ngowokuthi isikole siyabazisa yini abazali ngokuziphatha  noma ngemthetho yesikolengaphambi kokuba kwenzeke izigameko ezifuze lezi.

Abanye abantu baqhathanise lesi sigameko, nesigameko esenzeka esikoleni samabanga aphezulu ngo-2016 e-Pretoria Girls lapho abafundi abamnyama beyalelwe ukuthi balungise izinwele zabo. Udaba lwaphenduka inkulumo mpikiswano yokucwasa ngokwebala.

Omunye owake wafunda kulesi sikole ozibize ngoKekana uthe imithetho yesikole ihlale ivimbela abafundi ukuthi benze ama-braids ngezinwele zabo.

 “Ngangingumfundi kulesi sikole kanti ngesikhathi sami othisha babengasivumeli ukuthi senze izinwele ngendlela laba bafundi abazenze ngayo. “Akukho okushintshile.”

Izikhulu zesikole bezingakagunyazwa uMnyango ukuthi zikhulume nabezindaba.

Esithombeni esingenhla: Izinwele zomfundi ezigcwele phansi emagcekeni esikole ngemuva kokugundwa ekhanda.

Umthombo wesithombe: UMfanelo Dzanibe

Izihloko zakamuva