Inkulumo kaMalema yokunxenxa intsha ukuthi ibe nezingane eziyishumi iqubule ulaka

Celani Sikhakhane

Umholi we-Economic Freedom Fighters, uJulius Malema, ususe umsindo ngemuva kokukhuthaza abantu abasha ukuthi bayeke ukuvilapha babe nezingane okungenani eziyishumi.

UMalema ubekhuluma e-Arkerville, eMpumalanga ngoLwesithathu, lapho khona ebesemkhankasweni wokhetho lomasipala oluzayo.

Umholi we-EFF uthe abantu abasha mabayeke ukudukiswa ngabantu abasemadolobheni abasezingeni eliphakeme,  abakhuthaza abantu ukuthi babe nezingane ezintathu noma ezine kuphela.

Uthe abantu abasha kumele babuyele emikhubeni yokubeletha izingane eziyishumi, njengoba kwakwenza ogogo nomkhulu babo.

UMalema usebenzise inkulumo yakhe ukwenza iphuzu lokuthi uma i-EFF iphatha, zonke izingane zizosekelwa ngokuphelele ngemali yesibonelelo sikahulumeni kusukela ekubelethweni kwazo zize zifike enyuvesi.

Ukuphawula okungekuhle  kubange isiphithiphithi ezinkundleni zokuxhumana.

Omunye wabasebenzisi be-Twitter, obethukutheliswe yila mazwi, ubhale wathi: “Lokhu okunye kwezimbangela ezinkulu zobumpofu kanye nokuntuleka kwemisebenzi eNingizimu Afrika. Waze wayikhuluma into engenangqondo”.

Omunye, uThulani Thulani, uxwayise mayelana ngokushiwo nguMalema wathi abantu abaMnyama bazobhekana nobubha uma beqhubeka nokumlalela.

“Izibalo ze-HIV & AIDS zikhuphuka nsuku zonke, kodwa usakhuthaza abantu ukuthi baqhubeke nokwenza ucansi olungaphephile,” kubhala uThulani ku-Twitter.

Akukhona okokuqala uMalema ephawula ngenani lezingane abantu baseNingizimu Afrika okufanele babe nazo.

Ngowezi-2014, watshela isizwe ukuthi sande, efakazela ngokuthi kuyakhuthazwa naseBhayibhelini.

Uhulumeni waseNingizimu Afrika usebenzisa imali eyizigidigidi zamarandi ngenyanga kwizibonelelo zikahulumeni, kuhlanganisa nezibonelelo zezingane.

NgoNtulikazi, i-Children’s Institute yacela iphalamende ukuthi linyuse iSibonelelo Sokuxhaswa Kwezingane (i-CSG) ngemali “encane”  engama-R10 ngoMfumfu ukumelana nokukhuphuka kwentengo yokudla nokunikeza ukuvikela ekulambeni kwezingane nokungondleki.

Ngokusho kukaKatharine Hall we-Children’s Institute, inani lesibonelelo manje selithenga okuncane kakhulu ngowezi-2021 kunalokhu elalikuthenga ngowezi-2020.

“Njengoba kunje, i-CSG incane kakhulu ukukhokha izindleko zokudla okuyisisekelo kwengane,” kusho uHall.

Izihloko zakamuva