Inkosi yase-Swazini inqobe i-Game of Thrones

Zukile Majova

Ukuhlelwa kabusha kwemibuso emibili emikhulu yaseNingizimu Afrika kuphendule umbusi wase-Swatini, iNkosi uMswati III, waba ngumholi wendabuko onamandla kunabo bonke e-Afrika eseNingizimu.

INkosi uMswati inerekhodi eliyimpikiswano enkulu eSwazini – lapho ehole khona umbuso ongahambisani nentando yeningi futhi ocindezela inkululeko yomphakathi kanye namalungelo abesifazane. Kuyintuthuko enkulu ukuba nomthelela omkhulu manje esifundeni.

Omunye wabashana bakhe, iNkosi uMbusi Mahlangu, wamenyezelwa njengombusi ofanele wesizwe samaNdebele. Khonamanjalo, omunye umshana weNkosi uMswati, iNkosi uMisuzulu Zulu kaZwelithini, manje uhola isizwe samaZulu esinamandla esinabantu abayizigidi eziyi-12.

Ngokwenani lakhe elinganiselwa ngaphezu kwezigidigidi ezi-R3, iNkosi uMswati uyinkosi yesithathu ecebile kakhulu e-Afrika, neNkosi uMohammed VI wase-Morocco (ngezigidigidi ezingama-R81) kanye neNkosi uFrederick Obateru Akinrutan wase-Nigeria (ngezogidigidi eziyi-R4.2) ngaphambi kwakhe.

Kuze kube manje, iNkosi uMswati yayintula amandla nethonya lokuvimbela igunya layo ukuba liphonswe inselelo ngamaqembu ehlukene entando yeningi e-Swatini.

Sekuyiminyaka engaphezu kwengamashumi amahlanu kuvinjelwe amaqembu asekela intando yeningi kanye namaqembu ezepolitiki aphikisayo e-Swaziland manje ebizwa nge-Swatini.

Kodwa eminyakeni edlule, ababhikishi esizweni esincane sabantu abayizigidi eziyi-1.3 bebelokhu benxenxa abantu baseNingizimu Afrika ukuba babambisane nabo empini yabo yokubusa ngentando yeningi.

Manje, njengoba abashana ababili beNkosi uMswati sebethweswe umqhele wobukhosi abausa izinhlanga ezinamandla eNingizimu Afrika, kungenzeka ukuthi uMswati uzokuthola kulula ukuhamba kancane kunoma yimiphi imizamo yokwenza intando yeningi e-Swatini.

I-Swaziland Solidarity Network isivele yanxusa iNkosi uMisuzulu ukuthi ayeke ukumosha imali yabakhokhi bentela base-Swatini ngokuqasha ukuvikelwa kwe-VIP emaphoyiseni ombuso wase-Swatini.

“Sifisa ukusola iNkosi ngokumosha imali yavakhokhi bentela base-Swatini ngokuzibophezela kwakhe ekuvikeleni umshana wakhe iNkosi uMisuzulu kulabo ababemdicilela phansi.”

Amakhosi asemancane futhi afundile esizwe samaZulu namaNdebele kulindeleke ukuthi enze imibuso yawo ibe eyesimanje futhi aqede amasiko amadala afana nesithembu, ubukhokheli besilisa nemibandela yendabuko.

Kodwa womabili la makhosi akhule ngempumelelo ngaphansi kokufundiswa ngumalume wabo, futhi angaba nomthelela ethonyeni lakhe.

Ngakho-ke yiziphi izifundo ezizofundwa ababusi abancane owamaZulu nowamaNdebele eNkosini uMswati?

Izihloko zakamuva