INkosi yamaZulu uMisuzulu uzishaye zonke zaphelela kwelase-Newcastle

UCelani Sikhakhane noZukile Majova

INkosi yamaZulu esanda kuqokwa, iSilo samaBandla iNkosi uMisuzulu Zulu, ithumele ithimba labomndeni e-Newcastle KwaZulu-Natali ukuyokhokha amalobolo bekhokhela intokazi ezoba unkosikazi wakhe omusha.

Kusazodalulwa ukuthi ungubani, kodwa kunemikhondo evelayo namahlebezi. Siyaqonda ukuthi unguNtokozo Mayisela wase-Newcastle.

INkosi okumanje eseSwazini, kulindeleke ukuthi ibuye kuleli zingakapheli izinsuku eziyisikhombisa ukuzoqala umsebenzi wayo njengeNkosi ebusayo yesizwe samaZulu esinamandla nabantu abayizigidi eziyi-15.

Uma isibuyile iNkosi, umakoti wakhe omusha kulindeleke ukuthi abe seceleni kwakhe.

Ithimba elivela eNdlunkulu kaZulu lihambele e-Newcastle layokhokha amalobolo emndenini wakwaMayisela.

Phambilini bekucatshangwa ukuthi iNkosi izoshada nesithandwa sayo sase-Eastern Cape, inkosazana yamaMpondo uWezizwe Sigcau.

INkosazana uSigcau ingunina weNkosana uJubezizweni Sigcau-Zulu (osesithombeni), indodana yokuqala nokuwukuphela kwengane yeNkosi uMisuzulu.

Akukacaci noma indlovukazi ezayo ivela kuzalo lwasebukhosini, kodwa lokhu akuyona imfuneko eqinile esikweni lamaZulu.

INkosi engasekho, Ongangezwe Lakhe uGoodwill Zwelithini, ibinamakhosikazi ayisithupha kanti unkosikazi wayo wokuqala, iNdlovukazi uSibongile Dlamini, akayena owasebukhosini.

Izolo, imithombo ehlukene eSigodlweni sonke ekhethe ukungadalulwa amagama, itshele i-Scrolla.Africa ukuthi ilobolo selikhokhelwe umndeni weNdlovukazi ezoshada neNkosi, kodwa akekho obezimisele ukudalula ukuthi ingubani.

Umthombo weSigodlo saKwaKhangelamankengana uthe bacasulwe ngamahlebezi asatshalaliswa yintokazi yaKwaNdebele yokuthi yona izoshada neNkosi.

“Owesifazane ozoba yiNdlovukazi yeSilo uvela lapha [eKZN] kanti ilobolo selikhokhiwe yithina njengomndeni. Yilokho esikwaziyo. Ngeke silidalule igama lalowo wesifazane kodwa engingakutshela khona wukuthi ungowalapha KwaZulu-Natali,” kusho umthombo.

Okhulumela iNdlunkulu, uMntwana uThulani Zulu, akafunanga ukuqinisekisa ngentuthuko yasesigodlweni.

“Ngicabanga ukuthi umuntu ongcono kakhulu ukuphawula ngalolu daba nguMntwana uMangosuthu Buthelezi. Nguye okhulumela umndeni,” kusho yena.

Izihloko zakamuva