INkosi uMisuzulu ibhekene nezinkinga ngeNgonyama Trust

Lungani Zungu

INdlunkulu kaZulu ibhekene nenye inkinga.

Esinqumweni esiyingqophamlando, iNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu itshele iNgonyama Trust Board ukuthi ikhokhe izigidi ebeziqoqwe ngokungemthetho kubahlali kusukela ngowezi-2012.

Lesi sikhwama, esakhiwa ngowezi-1994, sasingamele amahektha ayizigidi ezingama-2,8, kanti iSilo saMaZulu esingasekho uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu bekunguye kuphela osiphethe.

Inkantolo iphinde yayalela uNgqongqoshe Wezinguquko Kwezomhlaba uThoko Didiza, umnyango weNgonyama Trust ebingaphansi kwawo ukuthi ulungise lesi simo, esesibone izinkulungwane zabantu zikhokha izivumelwano kwi-trust.

Esinqumweni, inkantolo ithe:

  • INgonyama Trust kanye neNgonyama Trust Board basebenze ngokungemthetho futhi bephula uMthethosisekelo ngokuqedela izivumelwano zokuqashiswa kwabantu abahlala kulowo mhlaba ophethwe yi-trust.
  • Zonke izivumelwano zokuqashisa zokuhlala eziphothulwe yisikhwama kanye nebhodi, maqondana nomhlaba wokuhlala noma umhlaba ovundileyo ophethwe yi-Trust, kuthiwa azikho emthethweni futhi azivumelekile.
  • Isikhwama kufanele sibuyisele zonke izimali ezikhokhelwe yi-trust noma ibhodi ngaphansi kwezivumelwano zokuqashisa.
  • UNgqongqoshe uThoko Didiza wephule umsebenzi wakhe wokuhlonipha, ukuvikela, ukukhuthaza nokufeza ilungelo lomthethosisekelo kubantu abahlala kumhlaba ophethwe ngokuthenjwa.
  • I-Trust, iBhodi kanye noDidiza abaphikisana nalesi sicelo bayalelwe ukuthi bakhokhe izindleko zalesi sicelo.

Lesi sinqumo esibuhlungu siza ngesikhathi iNdlunkulu ibanga ukuthi ngubani okufanele ahole isizwe saMaZulu.

Isinqumo siphathisa iNdlunkulu ngekhanda.

I-Legal Resources Centre yenze lesi sicelo ngowezi-2018 egameni loMkhandlu Wokuthuthukiswa Komthethosisekelo waseNingizimu Afrika, i-Rural Women’s Movement kanye nabayisikhombisa abanamalungelo omhlaba ongakahleleki ngokumelene neNgonyama Trust, ibhodi layo kanye noNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Kwezindawo Zasemakhaya.

Isikhungo sisamukele lesi sinqumo.

Usihlalo wejaji lebhodi leNgonyama Trust, uJerome Ngwenya, utholakele ukuba aphawule.

Umthombo wesithombe: @ Kgomo389

Izihloko zakamuva