Inkosi esibayeni kwiSilo samaBandla uMisuzulu

Celani Sikhakhane

Inkundla yase-Moses Mabhida eThekwini isikhethwe njengendawo okuzoqoshwa kuyo umlando wokugcotshwa kweSilo samaBandla. 

Lesi simemezelo senziwe nguNdunankulu wesizwe samaZulu Inkosi Mangosuthu Buthelezi.

UButhelezi uthe ukugcotshwa kweSilo bekuhlelwe ukuthi kwenzelwe esigodlweni saseNyokeni, lapho okugujwa khona umkhosi womhlanga.

“ISilo noNdlunkulu bakhale ngendawo encane kwaNongoma kwase kumenyezelwa ukuthi i-Moses Mabhida iyona ndawo ezosetshenziswa,” kusho uButhelezi.

Uveze ukuthi ngomhlaka-20 kuNcwaba iSilo uMisuzulu kaZwelithini izongena ngokusemthethweni esibayeni njengengxenye yosiko lokuzilungiselela ukugcotshwa.

“Umcimbi wesibaya uzokuba ngomhlaka-20 kuNcwaba KwaKhangelamankengana esigodlweni saKwaNongoma aMakhosi, amalunga omndeni wasebukhosini nawo wonke umuntu uyamenywa ukuba aphelele kulo mcimbi oyingqophamlando,” kusho uButhelezi.

Wengeze ngokuthi emcimbini wokugcotshwa kweSilo e-Moses Mabhida okuyilapho uMengameli Cyril Ramaphosa ezonikezela ngomkhosi wesitifiketi esiphakamisa uMisuzulu kaZwelithini njengeSilo sesizwe samaZulu.

I-Scrolla.Afrika siyazi ukuthi iSilo uMisuzulu waphakamisa umhlaka-23 kuMandulo ukuba uhambisane nokukhumbula usuku lweSilo uShaka.

Ngokomlando inkundla yezemidlalo i-Moses Mabhida ingamakhilomitha ambalwa ukusuka esigodlweni seSilo uShaka kaSenzangakhona esaziwa ngokuthi kukwaKhangela e-Mbilo lapho okwakhiwe khona isibhedlela i-King Edward.

Imizamo yokuvimba iSilo uMisuzulu ukuthi ingene esihlalweni sobukhosi bakwaZulu isibhuntshile izikhathi ezingaphezu kwezintathu eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu naseNkantolo eNkulu yase-Gauteng ePitoli.

Lo mcimbi uzobonwa izigidi zabantu okokuqala ngqa emuva kweminyaka engu-50 selokhu kwagcotshwa iSilo esesakhothama uZwelithini KaBhekuzulu ngo-1971.

ISilo uMisuzulu izohola ngokusemthethweni isizwe esikhulu samaZulu esingaphezu kuka-15 million nesabelomali saso sonyaka esingaphezulu kuka-R60 million.