Inkawu yesifazane engumholi webutho le-macaque iphethe ngisho nezinkawu zesilisa

Everson Luhanga

Okokuqala ngqa emlandweni, ukuthi inkawu yohlobo lwe-macaque yesifazane ihlule ezinye zesilisa ebuthweni layo ukuze kuphathe yona esiqiwini sase-Japan.

Kuze kube nguMbasa, uYakei oneminyaka eyisishiyagalolunye wayengenaso isikhundla esibalulekile embuthweni, wama-macaque angama-677, uhlobo lwezinkawu olutholakala kulo lonke elase-Asia nase-Afrika.

Kodwa kusukela lapho, inkawu esabekayo iqhubekele phambili emkhankasweni wobudlova, yagcina ngokuba ngumphathi wesifazane wokuqala emlandweni weminyaka engama-70.

Isithiyo sokuqala emzabalazweni wakhe wamandla kwakungumama wakhe, ngesikhathi emshaya ngoMbasa ukuze abe yinkawu yesifazane ehamba phambili esiqiwini semvelo sase-Takasakiyama edolobheni lase-Oita.

Kodwa uYakei akagcinanga lapho. Wabeka amehlo akhe kuSanchu, inkawu yesilisa eneminyaka engama-31 ebinamandla neyayingumholi we“troop B” esiqiwini iminyaka emihlanu.

Nokho, endleleni yakhe yokulwa naye okokuqala kwakufanele akhombise amandla akhe kwezinye izinkawu zesilisa ezincane eziku-Group B.

Onogada ababebambe ongezansi e-Takasakiyama bebuka ngokumangala njengoba inkawu enesisindo esingu-10kg igudluza eceleni noma ngubani obemi endleleni yayo.

Ekugcineni, bathatha isinqumo sokwenza ‘i-peanut test’ ngomhla zingama-30 kuNhlangulana ukuthola ukuthi ngubani umholi wangempela webutho. Babekhipha amantongomane ukuze iqembu libone ukuthi ubani odla kuqala.

Okumangazayo, uSanchu wahlehla emantongomaneni ukuze uYakei adle kuqala, uYakei eqinisekisa isikhundla sakhe njengomholi.

“Kusukela lapho, uYakei ubelokhu egibela ezihlahleni futhi ezinyakazisa, okuwukubonakalisa kwamandla nokuziphatha okungajwayelekile kwezinkawu zesifazane,” kusho uSatoshi Kimoto, ongumqondisi kulesi siqiwi, etshela i-The Guardian.

“Ubelokhu ehamba ezungeza ephakamisele umsila wakhe phezulu, nokuyinto engajwayelekile enkawini yesifazane,” kwengeza uKimoto, obuye wathi akekho noyedwa kubasebenzi owake wabona ukuziphatha okunje kwi-macaque yesifazane phambilini.

Izihloko zakamuva