INkantolo Yomthethosisekelo iqede impi yeminyaka eyishumi yezomthetho yeSonto lakwaShembe

Lungani Zungu

INkantolo yoMthethosisekelo isiphethe impi yeminyaka eyishumi ngaphakathi kwebandla lamaNazareth Baptist Church (Shembe).

Ngemuva kwempi esidonse isikhathi eside yombango wokuthi ngubani okumele athathe izintambo zokuhola ibandla, inkantolo ikhiphe isinqumo sokuthi umufi uVela Shembe wayengumholi ofanele.

UVela wayengumshana womholi wesikhathi eside waleli bandla uVimbeni Shembe, owashona ngowezi-2011.

Lesi sinqumo manje sesiqinisekisa uPhinda Shembe njengomholi wamanje webandla, elinamalungu ayizigidi ezweni lonke.

Waqokwa nguVela encwadini yakhe yefa ngesikhathi eshona ngowezi-2017.

Umbango wamandla waqala ngesikhathi kushona uVimbeni ngowezi-2011 ngemuva kokuba indodana yakhe uMduduzi wohlangothi lwase-eBuhleni, eveze ukuthi uyise wayemphakamise ngomlomo ukuthi ahole ibandla.

UVela wasohlangothini lwaseThembezinhle ubenesiqiniseko enkantolo ngalokhu, waveza ubufakazi bokuthi uVimbeni wayemphakamisile ngempela encwadini yakhe yefa.

Uhlangothi lukaMduduzi lwabe seluthula uchungechunge lwezikhalazo, lwaze lwaya eNkantolo eNkulu yokuDluliswa kwamacala e-Bloemfontein.

Ngesikhathi belahlwa icala, benza umzamo wokugcina wokuya enkantolo yomthethosisekelo, nakhona abafike bahluleka balahlwa icala. 

Kodwa-ke, kusazobonakala ukuthi bazokwamukela yini ukwehlulwa balungise ubudlelwano babo obuphukile nebandla laseThembezinhle.

Leli bandla lase lihlukaniswe ngamaqembu amaningi kusukela ngowezi-1976, kodwa eBuhleni naseThembezinhle kwavela amaqembu amabili aphikisana nobuholi bebandla.

UMnuz Thokozani Mncwabe, okhulumela iqembu laseBuhleni, uthe umholi wabo uMduduzi usalinde abammeli bakhe ukuthi bamazise.

“Okwamanje, sinxusa amalungu ethu ukuthi angakayeki ukuya esontweni. Akekho umuntu okufanele akhulume ngalesi sinqumo kuze kube umholi wethu usinika imvume.”

Akashongo ukuthi bazosamukela yini isinqumo.

Okhulumela iqembu laseThembezinhle, uSlindelo Bhengu, uthe bayasamukela lesi sinqumo.

“Sithemba ukuthi wonke amalungu esonto azokwamukela bese eqhubeka nebandla,” kusho yena.

“Asikho isidingo sokulwa, singabantu ababodwa.”

Okunye okuzotholwa umholi izimpahla zesonto, ezibalelwa ezigidini.

UMduduzi kumele ashiye isithabathaba somuzi wase-Ebuhleni oseNanda abuyisele izimoto ezixhaswe yisonto kumholi ofanele uPhinda, ongumzala wakhe manje osengumphathi wezimpahla zesonto.

Izihloko zakamuva