Inkantolo isichithile isicelo se-Ngonyama Trust

Celani Sikhakhane

I-Rural Women’s Movement iwinile ngesikhathi ibhekene neNgonyama Trust ngoLwesibili ngemuva kokuthi iNkantolo eNkulu yokuDluliswa kwamaCala (SCA) ichithe icala elavulwa i-Ngonyama Trust.

INgonyama Trust icele i-SCA ukuthi isibekele eceleni isinqumo seNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu eyayiyinqume ukuthi ibuyisela imali yabantu eyayibakhokhise ngokuthatha umhlaba wabo ngaphansi kwesandla sayo.

IPhini likaMengameli wamaJaji KwaZulu-Natal u-Isaac Madondo, unqume ukuthi ukukhokhiswa kwezikweletu zabaqashi abahlala emhlabeni ngaphansi kwe-Ngonyama Trust akukho emthethweni.

Ijaji liyalele iNgonyama Trust ukuthi ibuyisele imali kubo bonke abantu eyaqoqa imali kubo. Imali ibalelwa kuzigidi zamarandi.

Esinqumweni sayo esithunyelwe emaqenjini athintekayo, i-SCA iphawule yathi: “Isicelo semvume yokudlulisa icala sichithwa nezindleko ngesizathu sokuthi abukho ubufakazi obuzwakalayo bokuphumelela esicelweni sokudlulisa icala futhi asikho esinye isizathu esibambekayo sokuthi kungani kumele isikhalazo silalelwe.”

Icala ladluliselwa eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu ngoNhlangulana nyakenye yi-Council for the Advancement of the South African Constitution (Casac) kanye ne-Rural Women’s Movement ngaleso sikhathi eyayiholwa uSizani Ngubane ongasekho.

Phakathi kwezikhalo eziphakanyisiwe kukhona kuzo umkhuba wokucwaswa kwabesifazane abafuna umhlaba ezindaweni zaboHlanga. Ezinye izindawo bezingabavumeli abesifazane ukuthi bathole isitende noma umhlaba uma bengashadile.

Izakhamizi zasemakhaya nazo kudingeke ukuthi zikhokhe irenti ngonyaka njengengxenye yokuqasha umhlaba.

INgonyama Trust yasungulwa ngo-1994 ngaphambi kokhetho lokuqala lwentando yeningi futhi ibhodi layo linama-hectare omhlaba abiza u-R2.8 million KwaZulu-Natal.

OwayenguMengameli uKgalema Motlanthe uhole ithimba elaphakamisa ukuthi uhulumeni awubuyise umhlaba bese echitha iNgonyama Trust.

INgonyama Trust iholwa iSilo uMisuzulu kaZwelithini okunguye yedwa ophethe.

Yize iningi labantu abahlala emhlabeni weNgonyama Trust kungabantu abangasebenzi abathembele kwizibonelelo zikahulumeni, umhlaba omningi uqashwe izinkampani ezizimele okuhlanganisa nezinkampani zezimayini.

Izihloko zakamuva