Inkampani yase-Gauteng ihlinzeka ngosizo emabhizinisini acekelwe phansi izigebengu

Elmon Tshikhudo

UHendrick Phaswana uyabazi ubuhlungu bokuqala phansi kabusha wakhe ibhizinisi – yingakho esiza osomabhizinisi bendawo e-Midrand e-Gauteng ukuthi bavuse amabhizinisi abo acekelwe phansi izigebengu.

UHendrick, odabuka e-Bennde Mutale ngaphandle kwase-Musina e-Limpopo, useqale uhlelo lokuvuselela amabhizinisi acekelwe phansi ngenxa yokugqekezwa nokushiswa okwenzeke kamuva.

Le phrojekthi isiza labo abathintekile ngokukhuculula, ukudla, iziphuzo kanye nezifonyo kulabo abasiza emisebenzini ye-mop up. Amaveni akhe nawo ahambisa labo ababambe iqhaza ekukhucululeni ukuthi baye ezindaweni ezehlukene ukuthola usizo kanti futhi konke lokhu ukwenza mahhala.

Le phrojekthi yenziwa yibhizinisi likaHendrick mahhala, i-Nyandano Group, okubandakanya inkampani yonogada nebhizinisi lokwakha nelikagesi.

“Ngiyazi ukuthi kunjani ukuqala phansi wakhe ibhizinisi. Ngake ngaba lapho nami futhi ngiyabazi ubuhlungu obuningi osomabhizinisi abasafufusa ababhekane nabo,” kusho uHendrick.

“Iningi labo alinayo ngisho nomshwalense futhi alikwazi ukuthola imali mboleko ukuze liqale phansi. Yilapho-ke engingena khona.”

Eminyakeni embalwa eyedlule, uHendrick konke kwakumuhambela kahle, kodwa kwathi engazelele walahlekelwa amabhizinisi akhe kanye nezindawo zokuhlala nezimoto zakhe. Ngemuva kwalokho wathola isehlukaniso somshado wakhe.

Ngenhlanhla unkosikazi wakhe omusha uWanga Mmbi wamsiza ukuthi abuyele esimeni ngesikhathi eboleka imali ebhange kwathi kungekudala amabhizinisi akhe amasha aqala achuma.

UHendrick uthe lokhu wakufunda kumkakhe owamsiza wamfundisa ukuba nesandla esiphayo.

“Ngiyilokhu engiyikhona namhlanje ngenxa yaleyo mfundiso futhi ngenza lokhu ukunikela emphakathini,” kusho yena.

UHendrick ujwayele ukusiza labo abadinga usizo. Yena nomkakhe bavame ukusiza abangenamakhaya ngesinkwa nesobho futhi usiza nezikole ezisendaweni yakubo ngokunikela ngama-sanitary pads.

Izihloko zakamuva