Injeje ingenelela kolokufunwa kususwe umfanekiso weNdlovukazi uVictoria KwelikaMthaniya

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Kushubile njengoba kunengcindezi yokuthi kususwe umfanekiso weNdlovukazi uVictoria osuhlasele isiShayamthetho saKwaZulu-Natal eMgungundlovu.

Injeje yaseNguni okuyinhlangano yendabuko yomphakathi isijoyine iziphakamiso zokuthi lo mfanekiso ususwe. Bafuna kufakwe umfanekiso weSilo samaZulu esakhothama uZwelithini kaBhekuzulu.

I-ANC iphakamise lesi sicelo esiShayamthetho emasontweni amabili edlule yathi kususwe umfanekiso weNdlovukazi uVictoria.

Lo mfanekiso uthathwa njengesikhumbuzo esibuhlungu sesikhathi esedlule sobukoloni nokulahlekelwa umhlaba kanye nokuzazi okwatholwa abantu abamnyama base-Afrika.

Induna uPhumlani Mfeka we-Injeje yaseNguni uzwakalise ukuseseka isiphakamiso se-ANC wathi bafuna ukuthi umfanekiso weNdlovukazi uVictoria ubekwe endaweni yokugcina amagugu.

Uthe bayayincoma i-ANC ngesiphakamiso sokuthi kususwe lo mfanekiso.

“Kudala umkhandlu wethu unxusa ukuthi kususwe lo mfanekiso. Kuchaza ukuthi isiShayamthetho saKwaZulu-Natal sisaphethwe inkosi yamaNgisi,” kusho uMfeka.

Umfanekiso weNdlovukazi uVictoria wamiswa amaNgisi ngesikhathi iNatal ingaphansi kwawo.

Isishayamthetho saseMgungundlovu sakhiwa njengophawu lokunqoba kwabo isizwe samaZulu ngemuva kokuhlaselwa kwesigodlo sasoNdini ngo-1879 ngamasosha amaNgisi nokuyinto eyaholela ekubhujisweni kwekomkhulu loMbuso kaZulu kanye nesigodlo seSilo uCetshwayo.

Inkulumompikiswano mayelana nokususwa kwemifanekiso yamakholoni kanye nobandlululo yathola umfutho ngo-2015 lapho okwehliswa khona imifanekiso eminingana.

Ukususwa komfanekiso kaJohn Cecil Rhodes waseBrithani eKapa ngabafundi ababebhikisha kwaqubula uqhekeko ezweni abanye bethi kumele kugcinwe imifanekiso yamakoloni njengendlela yokufundisa izizukulwane ezizayo ngeqhaza lamakoloni e-Afrika.

IKwaZulu-Natal inezindawo eziningi eziqanjwe ngobukhosi bamaNgisi okubalwa isikole samabanga aphezulu i-Windsor eMnambithi kanye nemigwaqo eqanjwe ngamalungu asebukhosini bamaNgisi.

Esithombeni esingenhla: Induna uPhumlani Mfeka weNjeje yabeNguni

Izihloko zakamuva