INjeje ifuna kususwe izibunjwamuntu zabacindezeli

Celani Sikhakhane

Umkhandlu weNjeje yabeNguni usuphakamise ukuthi kususwe isibunjwamuntu seNdlovukazi uVictoria nesikaTheophilus Shepstone eMgungundlovu ngoba ikhala ngomlando wabo omubi ofaka ingcindezelo yaboHlanga.

Inhlangano yabeNguni ixwayise uhulumeni wesifundazwe ukuthi uma ehluleka ukuzisusa lezi zibunjwamuntu izozisusela yona.

INdlovukazi uVictoria yabusa i-Great Britain kusukela ngo-1837 kuya ku-1901. Umbuso wamaNgisi wakhula kakhulu ngesikhathi sokubusa kwakhe futhi wengamela ngokubusa kwamadlagusha kwabanye abantu emhlabeni wonke.

UShepstone wayengusopolitiki we-British South Africa ngaleso sikhathi futhi uke wasolwa ngosomlando ngokugqugquzela ukuhlaselwa koMbuso wamaZulu nguMbuso wamaNgisi.

Uhulumeni uthi ukususa lezi zichuse kuzosula umlando wezwe.

UNobhala Kazwelonke we-Injeje Induna uLangalezwe Chonco useshilo ukuthi lezi zibunjwamuntu zimele umlando obuhlungu wesikhathi esedlule ongadingi ukuvezwa kunoma iyiphi indawo yomphakathi.

“Isichuse  seNdlovukazi uVictoria nozakwabo uTheo Shepstone namanje ezisamile KwaZulu-Natali ziyinhlamba esezingeni eliphezulu kwaboHlanga bakulelizwekazi ngenxa yonya, ukweba kanye nenkohlakalo uWindsor ayethula kwabomdabu emhlabeni jikelele,” kusho uChonco.

“Lezi zibunjwamuntu kufanele zidayiselwe uhulumeni waseBrithani noma uRob Hersov,” kusho uChonco.

Uthe kuyabaxaka ukuthi amalungu esiShayamthetho saseKZN nohulumeni bathule futhi basaqhubeka nokusingatha Inkulumo Yesifundazwe ngaphansi kweso leNdlovukazi uVictoria noShepstone.

UNobhala wesiShayamthetho eKZN uNerusha Naidoo kanye noSomlomo uNontembeko Boyce bathe bebengakatholi zikhalazo ezisemthethweni ezivela kwi-Injeje yabeNguni mayelana nalezi zibunjwamuntu.

Akukho ukuxhumana esikutholile noma izikhalazo ezivela kwi-Injeje mayelana nalezi zichuse. Ngisho uNobhala wethu wesiShayamthetho akakaze athole lutho ngakho-ke akukho sichuse esizowa ngoLwesine,” kusho uBoyce.

UBoyce uqhube wathi izichuse zengamelwe-Amfama, hhayi isiShayamthetho.

Ngo-2015 izichuse eziningi zacekelwa phansi zasuswa, okuhlanganisa naleso sengcweti yezimayini yaseBrithani kanye uCecil John Rhodes. Imibhikisho eyaqala eNingizimu Afrika yabe isisabalala umhlaba wonke.

Izihloko zakamuva